Till innehåll på sidan

Skapa kursrum i Canvas

Här är en checklista för när du ska skapa ditt kursrum i Canvas. Checklistan fungerar även som rekommendationer från E-lärande.

Använd kursrumsmallen 

Studenterna efterfrågar ett liknande upplägg för alla kurser i Canvas. Kursrumsmallen har tagits fram med det i åtanke och vi rekommenderar att du använder   KTH:s kursrumsmall för din kurs i Canvas.  Du som lärare får självklart frångå mallen vid behov, men försök att hålla navigeringen så enkel som möjligt om du vill avvika från mallen.

Läs mer om hur du döljer onödiga kursnavigersingslänkar i kursmenyn på sidan kursinställningar .

Om du vill kan du se hur kursmallen ser ut (canvas.kth.se)  innan du använder den.

Lägg till kurs-PM i Kursöversikten

Kurs-PM är viktiga för studenter före kursen, under kursen och även efter kursen, vilket är varför vi rekommenderar att den är lätt att komma åt för studenterna. Vi rekommenderar att du som lärare länkar till gällande kurs-PM i Canvas "kursöversikt" (syllabus) som komplement till innehållet i Canvas.

Läs mer om funktionen kursöversikt i Canvas .

Andra alternativ är att lägga till en länk till kurs-PM på kursens startsida eller bädda in en länk till kursens kurs-PM på en sida.

Tänk på tillgängligheten från början

Eftersom de flesta användare kan ta till sig en text med hjälp av digital teknik kan du som tumregel tänka: Beskriv med text allt innehåll som inte är text. Därför är det viktigt att tänka på tillgänglighet redan i planeringsstadiet när du t.ex. formulerar dina förklaringar eller skapar din kurs i Canvas. Om du väntar med att tänka på tillgänglighet först när allt är klart, kommer det ta längre tid och bli sämre resultat än om du inkluderade tillgänglighet i innehållsproduktionen från början. 

  • Försök att göra sidor istället för uppladdade dokument. Undvik PDF:er om det är möjligt. Tillgängliga dokument .

  • Skapa länkar som tydligt beskriver vart de leder och vad som händer när du klickar på dem. Tydliga länkar

  • Rubriker blir tillgängliga om du använder programmets formatmallar som finns för rubriker och använder dem i rätt ordning. Tillgängliga rubriker .

  • För att bilder ska vara tillgängliga behöver de en text som beskriver vad bilderna föreställer, helst som alt-text. Tillgängliga bilder .

  • Videor (publicerade från och med 23 september 2020) behöver enligt lag vara tillgängliga med undertexter (och vid behov syntolkning). Tillgänglighet i film och ljud .

Läs mer om Tillgänglighet och DOS-lagen .

Tips: tillgänglighetskontroll i Canvas 

I textredigeraren i Canvas (innehållsredigeraren) finns en funktion för att snabbt kontrollera om sidan och innehållet följer principer om tillgänglighet. Testa gärna. Läs om hur du använder Canvas Accessibility Checker (community.canvaslms.com) . Glöm dock inte att automatverktyg inte kan granska allt.

Läs mer om andra verktyg för tillgänglighetskontroll på sidan Checklista och verktyg för tillgänglighet .

Creative Commons, upphovsrätt och GDPR

Säkerställ att ditt material är förenligt med rådande regler och riktlinjer. Läs mer om  Creative Commons, upphovsrätt och GDPR .

Dölj innehåll

Dölj så många rubriker i kursmenyn som möjligt om du inte använder dem. Kommer du använda exempelvis "Media Gallery", "Video Recording" och "Attendance"? Dölj rubrikerna om svaret är nej. Du döljer rubriker genom att gå in på Inställningar och sedan fliken Navigering. De rubriker i kursmenyn som du vill ska synas ska ligga i den övre listan och de som ska vara dolda ska ligga i den nedre listan. Du kan enkelt ändra detta genom att dra och släppa. Kom ihåg att spara!

Läs mer om inställningar du kan göra i Canvas .

Skapa närhet i det digitala klassrummet

Presentera dig själv

Första veckan i kursen kan du hälsa studenterna välkomna och presentera dig genom ett inlägg (kan gärna vara personligt). Välj en profilbild till ditt konto (istället för den anonyma gråa profilbilden) och uppmuntra studenterna att göra detsamma.

Presentera kursen på Startsidan

"Startsidan" (Home) är det första som visas i ett Canvasrum. Vid kursstarten är det lämpligt att ha en välkomstsida med kursintroduktion. Därefter kan Startsidan ändras så att studenterna kommer direkt till kursinnehållet via "Moduler" (Course Modules).

Guide och rekommendationer för startsidan i Canvas .

Hur du skapar sidor i Canvas .

Skapa diskussionforum

Det här tipset passar bäst för mindre kurser och speciellt i början om studenterna kommer träffa samma lärare flera gånger: Skapa ett diskussionsforum för studenterna och be dem presentera sig själva kortfattat. Gör det så tidigt som möjligt, förslagsvis första kursveckan. Studenterna kan få svara på vilka förväntningar de har på kursen, varför de läser kursen, vilken relation de har till ämnet osv. Du kan också be dem att, utöver det egna inlägget, respondera på en annan persons inlägg. Ofta kan den här typen av aktivitet lägga en god grund för samspel och sociala initiativ och diskussioner i kursen längre fram.

Lägg till ett diskussionsforum där studenterna kan fråga och svara varandra kring exempelvis uppgifter, om de behöver någon att plugga ihop med, dela tips på relaterad litteratur, osv.

Läs mer om diskussionsforum i Canvas .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-27
Skapa kursrum i Canvas
Inför kursstart i Canvas
Inför examination i Canvas
Generell checklista