Till innehåll på sidan

KTH:s mallar för Canvasrum

För att göra det enklare för studenter att hitta i Canvasrum och för att hjälpa lärare att snabbare ordna en struktur i rummen i Canvas så förbereds Canvasrum med olika mallar. Nedan kan du läsa mer om KTHs olika mallar samt hur du får tillgång till dem.

Anpassade Canvasmallar

Canvasrum ser alla initialt lika ut. För att underlätta arbetet i Canvas importeras olika mallar till rummen innan lärare och studenter får tillgång. Arbetet med att utveckla och implementera mallar för Canvasrum sker löpande. Aktuella mallar läggs antingen in automatiskt i Canvasrum då rummen skapas eller så går de att ladda ned från Canvas Commons. Den lärare som inte vill använda innehållet från en mall kan redigera och ersätta det med eget material. Läs mer nedan om de mallar som finns centralt publicerade från KTH.

Ladda ned en mall från Canvas Common

Följ Canvas guide för hur du laddar ned från Canvas Common . KTHs olika mallar hittar du genom att i Canvas Common söka på "kth template". Klicka på den mall som du vill använda och välj "Importera/Ladda ned" (Import/Download), välj vilket rum materialet ska laddas ned till och bekräfta. Nu kan du gå tillbaka till Canvasrummet där det nedladdade materialet återfinns tillsammans med eventuellt redan existerande material.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-21
KTH:s kursrumsmall i Canvas
KTH:s examinationsrumsmall i Canvas
KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall
Sandbox