Till innehåll på sidan

KTH:s examinationsrumsmall i Canvas

Genom examinationsrumsmallen får läraren hjälp att hantera examinationsrummet så att det får en tydlig struktur som baseras på Canvas Uppgifter. Läraren behöver komplettera med för kursen specifik information samt lägga in examinerande material. Nedan finner du en guide för det som behöver göras.

Mall för examinationsrum - uppgiftsbaserad

Alla examinationsrum skapas upp med en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund. Mallen är på engelska, men om din kurs ges på svenska och du vill ha ett examinationsrum på svenska istället så kan du ladda ner mallen på svenska från Canvas Commons. Önskar du exempelvis vilkora hederskodexen och strukturera rummet med moduler finns en alternativ mall, läs mer om KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall .

Såhär skapas och fungerar examinationsrum

På sidan Examinationsrum i Canvas kan du läsa mer hur rummen skapas och när de ska används. Om du inte kan hitta ditt examinationsrum bör du läsa om vem som får tillgång när till examinationsrumen samt läsa om processen för och hantering av avpublicerade examinationsrum.

Mallens innehåll

Den uppgiftsbaserade mallen som rummen skapas upp med innebär i praktiken att alla examinationsrummen har följande förinställningar och material:

 • Ett förslag på startsida (kan redigeras för att passa specifik kurs).
 • Det finns en quiz med hederskodex för studenter.
 • "Startsida" (Home), "Uppgifter" (Assignment) och "Omdömen" (Grades) är enda synliga navigationsmenyvalen. Studenter får lättare att hitta det examinerande materialet och kan inte se andra studenter (eller studentgrupper) då fliken Personer är inaktiverad för dem. Anslag (Announcements) är förberett för att bli synligt om ett meddelande publiceras där.
 • Inställningar för kurs och bedömningsöversikten för att passa examination.
  • “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades) är valt så att examinator styr när bedömningen ska publiceras för studenterna.
  • "Policy för saknad inlämning" (Late Submission policy) är inställt så att ej inlämnad uppgifter får noll poäng.
  • Anonym bedömning och anonyma lärarnoteringar är aktiverat i Canvasrummet så att funktionerna går att välja då uppgifter skapas.
  • "Kursens bedömningsschema" (Course grading scheme) är aktiverat och satt till KTH:s standard.

Villkora hederskodexen

Önskar du villkora att studenter måste bekräfta hederscodexen för att få se tentamensfrågorna behöver du använda moduler för att strukturera examinationsrummet. Läs mer om mallen KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall  som finns att ladda ned i Canvas Commons.

Arbeta med rummet och examinationen

Önskar du påbörja arbetet med examinationen före examinationsrummet skapats, rekommenderas du att skapa uppgiften/uppgifterna i din sandbox. Det kan generellt vara bra att alltid påbörja arbetet med examinationen i en sandbox då det där finns större möjligheter att låta kollegor ge feedback och testa uppgiften så att den fungerar som tänkt. Läs mer om att arbeta i en Sandbox

Hantera examinationsrummet inför examinationen

Följande saker behöver göras i examinationsrummet i god tid före tentamen:

 1. Redigera startsida
 2. Skapa uppgifter
 3. Ordna tillgänglighetsdatum för hederscodex
 4. Publicera rummet och uppgifterna
 5. Använd studentvyn för en sista kontroll

1. Redigera startsida

Startsidan har ett förslag på text som kan användas, den behöver dock kompletteras med kontaktuppgifter till examinatorn. Startsidan är det första studenterna ser då de får tillgång till examinationsrummet, här kan det därför vara bra att ge instruktioner och information som studenterna behöver före examinationstillfället. Nedan ges en kort beskrivning för hur startsidan kan redigeras för att exempelvis lägga in kontaktinformation.

Lägg till kontaktinformation på startsidan

Öppna examinationsrummet i Canvas och gå i vänstra navigationsmenyn till valet "Startsida" (Home). Klicka på knappen med pennan, "Redigera" (Edit), till höger, långt upp på sidan.

Skärmdump: knappen för att redigera är markerad

Markera vart du önskar skriva, förslagsvis under befintlig text. Skriv in information om hur examinatorn kan kontaktas. Avslutningnsvis glöm ej att spara sidan. Exempel:

Kontaktinfo

Examinator: Förnamn Efternamn

E-post:

Tel:

Kontorstider:

2. Skapa uppgifter

Skapa uppgifter digitalt till examinationen. Om du önskar hjälp finns en samling detaljerade guider för hur du skapar en uppgift, quiz eller tentamen med slumpade frågor i Canvas. Länkar till samtliga guider finner du på mitten av denna sida Inför examination i Canvas .

För att studenter helt säkert inte ska få tillgång till examinationsuppgiften i förhand så är det viktigt att ingen information om tentans lydelse eller momentet som ska bedömas finns i rubriken till Canvasuppgiften eller quizet. I vissa lägen går den informationen att söka fram även som opublicerad.

3. Ordna tillgänglighetsdatum för hederscodex

Ställ in tid för hederscodexen så att studenterna kan lämna in den 15 min före tentamen startar.

Gå till vänstra navigationsmenyvalet "Uppgifter" (Assignments). Klicka på quizet som heter "Code of conduct/Hederscodex" och sedan på knappen med pennan "Redigera" (Edit) till vänster, långt upp på sidan. Längst ner på sidan för inställningar av quizet hittar du inställningarna för "Tilldela". Ställ in "Tillgänglig från" till 15 minuter före examinationens starttid.

4. Publicera rummet och uppgifterna

Publicera examinationsrummet i Canvas i god tid före tentamen. Studenterna ser Canvasrummet först då det är publicerat och det är bra om studenterna får gott om tid på sig för att hitta till rummet. Då har de som eventuellt inte hittar examinationsrummet tid till att ta reda på varför, samt åtgärda problemet. Ett Canvasrum kan publiceras från "Startsida" (Home) genom att trycka på "Publicera" (Publish). Knappen "Publicera" blir grön då rummet är publicerat.

Skärmdump, knappen för att publicera är markerad

Publicera även uppgifterna före tentamen så att studenterna kan lära sig att hitta i examinationsrummet före tentamen. Då en uppgift publiceras blir dess rubrik synlig men innehållet visas först enligt tillgänglighetsdatumets inställning i uppgiften/uppgifterna.

5. Använd studentvyn för en sista kontroll

Besök rummet som student med hjälp av studentvyn och kontrollera att allt ser ut som tänkt och fungerar som planerat. På "Startsida" (Home) klicka på "Student vy" (Student view) knappen för att granska kursen som student.

Skärmdump startsida, studentvy är markerat
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-27
KTH:s kursrumsmall i Canvas
KTH:s examinationsrumsmall i Canvas
KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall
Sandbox
Ladda ned en mall från Canvas Common