Till innehåll på sidan

Kom igång med digital kursdesign på KTH

En kurs med digitala inslag eller verktyg kan utformas på många olika sätt beroende på vilken pedagogisk metod och kurstyp som används. Här hittar du information om vanliga pedagogiska metoder, kurstyper, rekommendationer, tillgänglighet och annat viktigt för digital kursdesign.

Rekommendationer för lärare

På denna sida finns rekommendationer för digital utbildning vid KTH fastställda av grundutbildningsutskottet. Med digital utbildning avses campusutbildning eller distansutbildning som använder digitala verktyg.

Läs mer om Rekommendationer för lärare .

För dig som är kursassistent

För att känna dig trygg i din roll som studentanställd och assistent vid KTH kan du behöva kunskap om E-lärande och pedagogik. Du kan få stöd från E-lärande när det kommer till pedagogik och digitala verktyg. På dessa sidor finns samlad information och länkar du kan behöva.

Läs mer om För dig som är kursassistent .

Kurstyper på KTH

KTH:s kursutbud är digitaliserade i varierande grad. Från campuskurser med enbart fysiska träffar, till blandkurser och fullständiga distanskurser. Här listas kurstyper på KTH med tillhörande beskrivning.

Läs mer om Kurstyper inom utbildning på distans på KTH .

Begrepp inom digital utbildning

Inom digital utbildning finns det ett antal centrala begrepp, exempelvis synkrona eller asynkrona lärande- och bedömningsaktiviteter, som vi listar och förklarar på denna sida. Här hittar du även förklaringar av de centrala undervisningsmetoderna blandade lärmiljöer (blended learning), omvänt klassrum (Flipped Classroom) och hybridundervisning.

Läs mer om Begrepp inom digital utbildning .

Pedagogiska metoder

I en allt mer digital värld finns det behov att gå utöver den klassiska klassrumsundervisningen och titta på andra pedagogiska metoder som är designade för att utnyttja digitala verktyg till fullo. Användning av digitala verktyg kan gynna studenternas olika lärstilar och öka samarbetet inom kursen.

Läs mer om Pedagogiska metoder .

Tillgänglighet i kurser

Tillgänglighet är viktigt för att hjälpa studenter med funktionsnedsättningar, och för att uppfylla kraven för lagen om tillgänglighet i digital offentlig service (DOS-lagen). Här hittar du som lärare information och tips på hur du tillgänglighetsanpassar din kurs.

Läs mer om Tillgänglighet i kurser .

Upphovsrätt och undervisningsmaterial

När du letar efter bilder och annat material att använda i dina egna presentationer är det viktigt att du har koll på upphovsrätt. Om du inte själv skapar exempelvis egna bilder eller video finns det fritt material på webben att söka fram och som du får använda. Läs mer om öppna lärresurser, upphovsrätt och annat som är bra att veta för dig som är lärare.

Läs mer om Upphovsrätt och undervisningsmaterial .

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-08