Till innehåll på sidan

Pedagogiska metoder

I en allt mer digital värld finns det behov att gå utöver den klassiska klassrumsundervisningen och titta på andra pedagogiska metoder som är designade för att utnyttja digitala verktyg till fullo. Användning av digitala verktyg kan gynna studenternas olika lärstilar och öka samarbetet inom kursen.

Blandade lärmiljöer (Blended learning)

Blandade lärmiljöer är ett koncept och en form av undervisning som blivit alltmer populär. Blandade lärmiljöer innebär att en kurs blandar fysiska läraktiviteter på campus med aktiviteter i en digital lärmiljö. Läs mer om hur du kan göra i din kurs och om det stöd som ges till KTH:s lärare.

Läs mer om Blandade lärmiljöer (Blended learning) .

Omvänt klassrum (Flipped Classroom)

Video: Inspiration för KTH-lärare

Lars Filipsson, matematiklärare vid Skolan för teknikvetenskap (KTH), tycker det är givande att använda digital teknik för att hjälpa studenterna att förstå de matematiska frågorna han skriver upp på tavlan i sitt klassrum. Lars använder videor som förberedelser för klassrumsaktiviteterna.

Gå till videon på YouTube: Digital Champions, Lars Filipsson (YouTube)

Med omvänt klassrum-metoden (Flipped Classroom) kan du använda lärplattformen för att dela exempelvis filmer eller annat material i förväg. Studenterna förbereder sig och lektionerna använder ni för att tillsammans diskutera och fördjupa er i innehållet.

Läs mer om Omvänt klassrum (Flipped Classroom) .

Öka kommunikationen och studenters samarbete i din kurs

Vill du få igång det digitala samarbetet mellan studenterna? Peer feedback, breakoutrum och diskussionsforum är några sätt att göra det på. Stefan Hrastinski (professor vid enheten för digitalt lärande, KTH) ger sina tips på vilka metoder och verktyg som kan användas.

Läs mer om Kommunikation och samarbete .

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-15