Till innehåll på sidan

Tips om tillgänglighet

För dig som är lärare och arbetar i Canvas finns det några saker du kan göra för att skapa mer tillgängligt innehåll för dina studenter. Många av tipsen är bra att tänka på för all typ av information som publiceras på webb och digitala plattformar.

Vad kan jag som lärare tänka på gällande tillgänglighet?

När du skapar undervisningsmaterial i exempelvis lärplattformen och på webben finns det en del saker som är bra för dig att känna till för att innehållet ska fungera för alla. Mindre justeringar som kanske inte är så tidskrävande för dig kan göra stor skillnad för många. Ofta är de tips som finns för att skapa tillgängligt innehåll sådant som gynnar alla typer av användare och studenter, inte bara de med någon form av funktionsnedsättning och som använder hjälpmedel för att surfa. "Design för alla" (extern sida, wiki.org)  är ett begrepp man brukar tala om i sammanhanget.

9 tips om tillgänglighet när du arbetar i Canvas och på webben

  1. När du arbetar med ditt kursrum i Canvas och specifikt i texteditorn (Rich Content Editor) finns en knapp för att snabbt läsa av om sidan och ditt innehåll är tillgängligt. Läs mer om hur du gör det med Canvas accessibility Checker (extern sida på engelska, Canvas Community) .
  2. Försök att inte ha för långa webbsidor med text. Skapa gärna undersidor.
  3. Ladda inte upp filer i onödan. Använd ett filformat som är tillgängligt för alla när du laddar upp filer, t ex PDF-formatet (ej inskannat).
  4. För att länkar ska vara tillgängliga behöver de vara tydliga (undvik typen "klicka här"). En länk ska kunna förstås vart den leder, fristående från omgivande text.
  5. Bilder är tillgängliga om de har en "caption" eller "alt-text". Det är en text som beskriver bildens innehåll. Den texten kan du fylla i anslutning till att bilden laddas upp.
  6. Video behöver textas för att vara tillgänglig, eller ha en kompletterande text som förklarar innehållet.
  7. Använder du figurer eller grafiska element för att förmedla viktig information behöver samma information finnas i textform som komplement.
  8. Använd inte enbart färg för att förmedla information (ex röd text för något negativt och grönt för något positivt)
  9. Använd tabeller för innehåll som visas bäst i tabeller, inte för disposition eller layout på en sida. Tabeller som används felaktigt kan ställa till det för skärmläsare och göra att sidan ser konstig ut i appar.


Läs mer om tillgänglighet och vad du kan tänka på i arbetet med Canvas: "Accessibility Guides - 5 tips to improve your Canvas course" (extern sida på engelska, Canvas@KTH)   "Quick Steps for Enabling Accessibility in Your Canvas Course" (extern sida på engelska, Canvas Community) .

Läs mer om tillgängligt webbinnehåll

Film: "Lär dig grunderna i Digital tillgänglighet" (15 minuter lång video)

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-15