Till innehåll på sidan

Upphovsrätt och undervisningsmaterial

När du letar efter bilder och annat material att använda i dina egna presentationer är det viktigt att du har koll på upphovsrätt. Om du inte själv skapar exempelvis egna bilder eller video finns det fritt material på webben att söka fram och som du får använda. Läs mer om öppna lärresurser, upphovsrätt och annat som är bra att veta för dig som är lärare.

Upphovsrätt i undervisning

Enligt upphovsrätten har du som skapar material (exempelvis bild och film) rätt att bestämma hur andra får använda det. På samma sätt anger upphovsrätten hur du får använda andras verk. Hittar du en bild på nätet måste du ta reda på om du får använda den och hur. Du behöver fråga upphovsmannen om lov innan användning. Hittar du ingen information om vem upphovsmannen är eller hur du kontaktar personen får du alltså inte använda bilden. Om du istället söker efter fritt material, som exemeplvis bilder med Creative Commons-licens, är det redan angett hur materialet (bilden) får användas. Upphovsmannen har upphovsrätten men delar med sig av den. Andra får använda bilden.

Var söker jag efter fritt material?

Via länkarna nedan kan du läsa mer och söka efter fritt material med bland annat Creative Commons:

Creative Commons (CC)

Creative Commons är en global ideell organisation som möjliggör delning och återanvändning av bilder, ljudfiler och videoklipp. Du kan även dela ditt eget material med andra.

Creative Commons fem rättigheter

  • Återanvända.
  • Revidera.
  • Remixa.
  • Omfördela.
  • Behålla.

Upphovsmannen markerar sitt verk (exempelvis en bild) enligt detta licenssystem och talar på så vis om vad du behöver göra om du vill använda materialet (exempelvis bilden). På Creative Commons webbplats (Creative Commons.org)  kan du lära dig mer om de olika CC-licenserna och hur du kan använda fritt material i dina presentationer och i undervisningen.

Creative Commons Sverige har mer information på svenska om licenssystemet

Frågor om upphovsrätt

Som lärare eller doktorand/forskare kan du få stöd av KTH Biblioteket i frågor kring upphovsrätt, licenser, open science där öppna lärresurser ingår. Läs mer om att boka handledning (KTHB)

Det finns en riktlinje för intellektuella tillgångar skapade vid KTH  som är bra att känna till för dig som är anställd vid KTH.

Open Educational Resources (OER)

Open Educational Resources, öppna lärresurser, är undervisnings- och lärmaterial som du får använda utan kostnad. De här pedagogiska resurserna har ofta licenser för tillstånd att dela, återanvända och ibland även att du kan anpassa dem utan att behöva fråga om tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Kom ihåg att läsa noga vad som gäller för den resurs du vill använda. Exempel på OER: Video, ljud, text, animationer, diagram.

OER Sverige - öppna digitala lärresurser

Hur hittar jag öppna lärresurser? (Legala handboken)

OER Commons - Public digital library of open educational resources (på engelska)

Video: "Vad är Creative Commons? "(YouTube)

Av "Webbstjärnan" i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur.SE.

Video om att hitta och använda Creative Commons bilder (YouTube, på engelska)

Hur man hittar och använder foton som är fria att återanvända och i vissa fall också själv anpassa. Av Open NetworkedLearning.

GDPR

Dataskyddsförordningen handlar bland annat om lagring av personuppgifter på olika digitala ytor och plattformar. För dig som är lärare finns det stöd att få om du känner dig osäker på vad som gäller. Som anställd kan du gå en självstudiekurs, GDPR@KTH (självstudiekurs i Canvas) . Du kan även läsa mer om Zoom och dataskyddsförordningen (GDPR)  och Information om KTH:s behandling av personuppgifter vid examination på distans (information för studenter)

Kontakt

Vill du veta mer om Creative Commons och fritt material? Kontakta oss på e-learning@kth.se  så hjälper vi dig vidare. 

Kontakt och stöd för digital utbildning

 Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-15