Till innehåll på sidan

Pedagogiska guider för distans- och hybridaktiviteter

Många studenter uppskattar möjligheterna med distans- och hybridundervisning. Du som lärare får här guider och råd hur du kommer igång med och utvecklar dina distans- och hybridaktiviteter.

Möjligheter, utmaningar och lösningsförslag

Distansaktiviteter för med sig andra situationer än traditionella salsaktiviteter. Här listas de pedagogiska möjligheterna med distanssituationen och lösningsförslag på de vanligaste utmaningarna: social isolering, ovant arbetssätt samt teknik och verktyg.

Läs mer om Möjligheter, utmaningar och lösningsförslag vid distansaktiviteter .

Kom igång med distansaktiviteter över Zoom

Här hittar du som lärare de rekommenderade första stegen för att komma igång med distansaktiviteter som exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer.

Läs mer om Kom igång med distansaktiviteter över Zoom .

Aktivera dina distansstudenter

På denna sida presenteras hur du som lärare aktivt kan främja interaktiviteten med pedagogiska strategier och digitala verktyg. Guiden tar bland annat upp Canvas, Mentimeter och Zoom, inklusive breakoutrum och Polls.

Läs mer om Aktivera dina distansstudenter .

Strategier för hybridaktiviteter

När studenterna deltar både på plats och på distans under synkrona aktiviteter, så kallat "hybrid", behöver du som lärare ha en plan för hur det ska hanteras. Här förklaras olika pedagogiska och tekniska strategier för att få hybridaktiviteter att flyta på så bra som möjligt.

Läs mer om Strategier för hybridaktiviteter .

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om tekniken för distans- och hybridaktiviteter eller om du behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller råd om hur du kan använda distans- och hybridaktiviteter i dina kurser.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-24