Till innehåll på sidan

Webbinarier

Här hittar du inspelade webbinarier som är relevanta för temat "webbmöten med Zoom". Inspelningarna (Lunch 'n' Learn) är från våren 2020 och framåt.

Innehållet på dessa sidor kommer utökas med fler webbinarier.

Moderera i Zoom: Vad innebär det, varför är det viktigt och hur gör jag det?

Presentatör: Björn Ström (enheten digitalt lärande, KTH), Lunch 'n' Learn från 2020-09-16. Språk: svenska.

Webbinariet belyser utmaningar med att moderera Zoom-möten tillsammans med förslag på hur dessa kan hanteras. Typfallet som tas upp är en digital föreläsning och utgångspunkten är att den som modererar är den som assisterar föreläsaren. Men även den som hanterar Zoom på egen hand under en föreläsning har nytta av webbinariet.

Webbinariet går igenom varför det är viktigt att veta hur en ska moderera i ett digitalt klassrum när det inte är lika viktigt i salsundervisning. Förslag på olika modereringstekniker och de verktyg som finns i Zoom för att stödja de kommer tas upp.

Gå till videon i KTH Play för tillgång till presentationsmaterial: Moderera i Zoom (KTH Play)

Använda Zoom i undervisningen

Lunch 'n' Learn från 2020-03-19. Språk: svenska.

Den första delen täcker de grundläggande funktionerna i Zoom och hur man kommer igång, tex skapa ett möte och bjuda in studenter. Den andra delen fokuserar på hur man ger föreläsningar via Zoom, till exempel hur man kan göra en online-föreläsning mer interaktiv för studenterna. Målgrupp för webbinariet är lärare på KTH som nu vill börja använda Zoom i sin undervisning, men som inte har så mycket erfarenhet.

Gå till videon i KTH Play för tillgång till presentationsmaterial: Använda Zoom i undervisningen (KTH Play)

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-05