Kursdesign

Hur kan jag designa min kurs på ett sätt som gynnar studenternas lärande? Hur integrerar jag digitala lärobjekt i kursrummet i Canvas? Läs mer om pedagogiska metoder för e-lärande, tips och inspiration och vilken handledning och stöd du som lärare kan få.

Inspiration

Digitalisering av högre utbildning

Kursdesign och tips om Canvas

Det finns olika sätt för dig som lärare att skapa goda förutsättningar för lärandemiljön, att gynna samspel och utveckla interaktion i det virtuella klassrummet. Här finns några tips om Canvas kursdesign

Blended learning

Blended learning är ett koncept och en form av undervisning som blivit alltmer populär. Blended learning betyder att kursen har inslag av både traditionella campusbaserade undervisningsmetoder och digitala verktyg. Läs mer om Blended learning .

Samarbete i klassrummet

Påverka interaktiviteten i klassrummet genom att skapa uppgifter och aktiviteter som uppmuntrar studenterna att lära sig i samarbete med varandra och varandras upplevelser. Här hittar du tips om att skapa samarbete i klassrummet .

Flipped classroom

En pedagogisk metod där studenterna förbereder sig genom att ta del av kursmaterial innan själva träffen i det "fysiska klassrummet". Det kan handla om att se på videoklipp, läsa artiklar, svara på quizzar osv. Tiden i klassrummet ägnas åt diskussioner, labb och seminarier. Metoden brukar kallas "det omvända klassrummet" och är en form av blended learning. Läs mer om Flipped classroom .

För dig som vill arbeta med video och podcasts

Att använda video i kurser blir vanligare. Du kan skapa egna filmer specifikt för din kurs eller dela andras videoklipp. Är du nyfiken på att arbeta med video finns det många möjligheter, läs mer via länkarna:

Verktyg att använda i klassrummet

Prezi, Padlet eller Clickers? Tips på digitala verktyg .

Digital Champions film - Lars Filipsson

Matematiklärare vid Skolan för teknikvetenskap (KTH) som tycker om att använda digital teknik för att hjälpa studenterna att förstå de matematiska frågorna han skriver upp på tavlan i sitt klassrum. Lars använder videor som förberedelser för klassrumsaktiviteterna.

Kontakt

Vill du veta mer om det stöd du kan få då det gäller kursdesign och att arbeta med e-lärande? Kontakta oss på e-learning@kth.se.