Samarbete och interaktion

Vill du öka interaktiviteten i din studentgrupp? Du som lärare kan då skapa uppgifter och aktiviteter som uppmuntrar studenterna till att lära i samarbete med varandra och av varandras erfarenheter. Här följer några tips.

Stefan Hrastinski, professor vid enheten för Digitalt lärande (KTH) ger tre tips till lärare som vill uppmuntra en aktiv och givande kommunikation och diskussion på nätet:

1. Gör en överenskommelse med studenterna 

Kom överens med studenterna om vad som förväntas av dem och lägg kvalitetskraven på en rimlig nivå, så att alla vågar vara med.

Tre faktorer som kan påverka studenternas kommunikation/interaktion:

  • Prestationsångest. Alla kan läsa allt som läggs upp. En lösning är att uppmuntra till att diskutera tankar och idéer hellre än att skriva en perfekt text. 
  • Bedömning och examination. Det kan vara frestande att försöka uppmuntra deltagande genom att ställa kvantitativa krav på inläggen, men det är inte säkert att det ger särskilt stor effekt på inlärningen. Det kan vara värt att lägga lite tid på att utforma aktiviteter som engagerar och inspirerar till interaktivitet och gemensamt lärande. 
  • Ojämnt deltagande. Gör tydligt vad du förväntar dig av studenterna, och uppmuntra dem att hitta vägar för att bli en grupp där alla deltar lika mycket.

2. Dela ansvaret för lärmiljön med studenterna 

Planeringen av uppgifterna är en del av inlärningen, men tiden som läggs på planering kan bli för stor i förhållande till den tid det tar att lösa uppgiften. Det finns också en risk att ansvaret för planeringen fördelas ojämnt. Uppmuntra studenterna till att ta ett gemensamt ansvar för planeringen av uppgifterna. Tänk på att realtidsplanering i Hrastinskis studie tenderade att ta längre tid än den asynkrona kommunikationen. 

3. Gör plats för privat kommunikation

Studenterna kan känna en trygghet i att inte alla andra kan läsa vad de skriver och det är viktigt med miljöer som uppmuntrar till social interaktion. Det gäller särskilt om en stor del av undervisningen är webbaserad. Hrastinski hänvisar till en studie om hur lärare kan uppmuntra sina studenter till djupare diskussion – genom diskussionsfrågor som bygger på att studenterna delar med sig av sina egna erfarenheter och åsikter, samt genom att uppmuntra studenterna till att visa varandra uppskattning.

Tips för att skapa miljöer som uppmuntrar till social interaktion mellan studenter

Digital Champions film - Alena Ipanova

Alena undervisar på programmet Certifikat i global kompetens på KTH och genomför större delen av sin undervisning från ett annat land. Till sin hjälp har hon de digitala verktyg som KTH erbjuder, exempelvis Zoom (för samarbete), KTH Play (för filmer) och Canvas (för kursdesign).