Tips på digitala verktyg

Vill du fördjupa och utveckla interaktionen med studenterna i klassrummet finns ett antal program på nätet som du kan använda. Du kan även hitta program för att skapa mer levande och dynamiska presentationer.

Inspiration

”Möbius - system för onlinebedömning i STEM-kurser”

Skärmdump från inspelning på YouTube visar föreläsare Damiano Ognissanti.

I filmen visar Damiano Ognissanti, lärare på Chalmers, hur Möbius  kan användas i undervisningen. Möbius är ett system för att skapa avancerade frågor/quizzar med stöd för automatisk rättning och slumpade parametrar/variabler.

(Inspelning av Lunch n’ Learn-seminarie  191010).

Clickers

Vill du skapa en onlineomröstning eller snabbt testa studenternas faktakunskap under lektionen? Med Clickers kan du ställa frågor till en studentgrupp på exempelvis en föreläsning och få direkt synlig respons på storskärm inför gruppen, eller enskilt för dig själv. Läs mer om de Clickers (från ombea.com ) som du som lärare kan använda dig av. Kontakta it-support@kth.se  om du vill låna dessa Clickers till ditt klassrum.

Externa verktyg

Här följer några exempel på externa verktyg som vi på E-lärande gillar men som det inte finns systemstöd för på KTH:

  • mentimeter.com  - använd en vanlig smartphone som Clicker.
  • Camtasia  - program för enkel videoredigering.  
  • Prezi  - webbaserat program för att skapa presentationer som sedan kan delas.
  • Jing  - verktyg för skärminspelning och skärmdumpar.
  • Padlet  - ett kollaborativt verktyg som liknar en anslagstavla.

Bra att veta: Det står varje lärare fritt att prova olika presentations,- och interaktionsverktyg (gratistjänster) som ligger utanför KTH:s utbud. Viktigt att veta är att de verktyg och gratistjänster som ligger utanför KTH:s utbud ges ingen support på. Du som lärare ansvarar själv för att använda tjänsterna rätt och i enlighet med lagstiftning och riktlinjer. Här finns en lista på KTH:s systemstöd för lärare .