Inspelningar från tidigare webbinarier

På den här sidan hittar du inspelningar från tidigare Lunch 'n' Learn webbinarier som är relevanta för examination på distans. Inspelningarna är från våren 2020.

Hjälp studenterna att undvika plagiering

Presentatör: Carl-Mikael Zetterling (professor vid EECS-skolan), 2020-05-19. Det här webbinariet hölls på svenska.

I det här webbinariet presenterades en strategi med sex steg för att avskräcka studenterna från plagiering. Strategin finns beskriven i boken “Hjälp studenterna att undvika plagiering” (Carroll och Zetterling, 2009). Du hittar hela boken som PDF via Diva och snabblänken plagiarism.se . Under webbinariet diskuterades även olika ansatser kring hur man kan utforma uppgifter för att motverka plagiering och andra typer av fusk. På KTH Play finns filmen “Avoiding plagiarism” riktad till studenter om plagiering som du kan nyttja i din kurs, tex genom att lägga in den i dina kursrum i Canvas.

Så rättar du din tenta i Canvas

Presentatörer: Fredrik Enoksson (Ph. D, lärare/teamleader) och Oliver Andersson (pedagogisk utvecklare). 2020-05-18. Det här webbinariet hölls på svenska.

Under det här webbinariet får du veta hur du kan rätta med Canvas Speedgrade när studenten har lämnat in ett inskannat handskrivet dokument, hur du får fram resultat från dina automaträttade frågor i (Quiz på engelska) och hur du kan hantera de frågorna i din “quiz” som inte rättas automatiskt. Quizfunktionen som visas i detta webbinarie heter "New Quizzes". I ett liknande webbinarie " How to grade your exam in Canvas " från 2020-04-21 visas hur detta görs i funktionen "Classic quiz" your exam in Canvas"

Digital examination i Canvas: Hur man förbereder tentamen

Presentatörer: Fredrik Enoksson (Ph. D, lärare/teamleader) och Oliver Andersson (pedagogisk utvecklare), 2020-05-15. Det här webbinariet hölls på svenska.

I det här webbinariet fick lärare en presentation i hur de kan förbereda examensfrågor i Canvas. Exempel på vad som togs upp: hur skapar du ”quizzar” (automaträttande frågor) och frågebanker i Canvas. Element som du senare kan inkludera i din digitala tentamen.

Utforma automatbedömda frågor

Presentatörer: Malin Engquist (kursdesigner), Ida Naimi-Akbar (doktorand/adjunkt/kursdesigner), Linda Barman (Ph.D /lärare), 2020-05-14. Det här webbinariet hölls på svenska.

I det här webbinariet presenterades tips på hur du som lärare kan skapa automatbedömda uppgifter, svar och återkoppling i quizzar, flervalsfrågor etc. att använda i din digitala tentamen. Under webbinariet diskuterades även pedagogiska/didaktiska val som behöver göras när lärare skapar självrättande uppgifter. Dessutom delades erfarenheter och lärdomar av utvärderingar och studier kopplat till bland annat öppna onlinekurser och ’blended learning’.

Vad gäller för anpassad examination för studenter med rekommenderat kompensatoriskt stöd när examinationen sker på distans?

Presentatörer: Lena Salomonson (gruppchef för vägledning och stöd) tillsammans med de handläggare som jobbar med detta från gemensamt verksamhetsstöd (GVS) på KTH, 2020-05-13. Det här webbinariet hölls på svenska.

Fokus för detta webbinarie var på vad examinator bör tänka på för att anpassa examinationen på distans för studenter kompensatoriskt stöd. Under webbinariet gavs även en presentation av de styrdokument som finns kring detta och vad de säger exempel på hur detta kan hanteras.

Övervakad tenta med Zoom

Presentatörer: Patricia Diaz (pedagogisk utvecklare), Victor Forsberg (projektledare vid Verksamhetsuppföljning och systemstöd) och Carl- Mikael Zetterling (professor vid EECS-skolan), 2020-05-11. Det här webbinariet hölls på svenska.

I det här webbinariet var fokus på vad Zoomansvarig lärare och tentamensvakt behöver göra innan, under och efter den övervakade tentan. Detta inkluderar den administrativa processen, personliga inställningar i Zoom samt inställningar och handhavande under pågående tenta i en Zoomsession. Under webbinariet delar professor Carl-Mikael Zetterling med sig av sina erfarenheter av övervakad tenta med Zoom och digital inmatning i Canvas.

Hemtenta - vad bör jag tänka på och hur gör jag?

Presentatörer: Ida-Naimi- Akbar (doktorand/adjunkt/kursdesigner) och Malin Engquist (kursdesigner), 2020-05- 08. Det här webbinariet hölls på svenska.

Fokus för detta webbinar var hemtentamen som en möjlig ansats till alternativ till att bedöma kunskaper. Under webbinariet diskuteras för- och nackdelar med denna metod och vad som är viktigt att tänka på med denna metod, tex hur man ska tänka när man konstruerar frågor.

Muntlig examination

Presentatörer: Arnold Pears (professor och avd chef, institutionen för lärande) och Ida Naimi- Akbar, (doktorand/adjunkt/kursdesigner), 2020-05-06. Det här webbinariet hölls på svenska.

I det här webbinariet presenterades ansatser till att utföra muntlig examination (via Zoom) som en möjlig metod för att bedöma lärandemål. Muntlig tentamen (ofta kallad munta) har använts länge inom högre utbildning i Sverige och erbjuder många möjligheter för bedömning. För att ge tydliga exempel på olika sätt att jobba med bedömning diskuteras även ansatsernas relation till specifika lärandemål och dess relation till rättvis bedömning.

Hur kommer examination på distans gå till under veckorna 22 och 23?

Presentatörer: Elin Lindblad (teamleader, examination på distans )och Wanda Manninger (projektledare vid enheten för utbildningsadministration), 2020-05-04. Det här webbinariet hölls på svenska.

I det här webbinariet var fokus den lösning som innefattar en kombination av Canvas och Zoom, där funktionaliteten i Canvas används för att hantera tentamensfrågorna och Zoom för att kunna svara på studenternas frågor, hantera tentavakternas uppgifter och muntlig examen. Utöver det informeras om vad du som lärare behöver göra respektive vad annan personal på KTH kommer hjälpa till med.

Digital examination i Canvas: Hur man förbereder tentamen

Presentatör: Krzysztof Starzceki (systemspecialist), 2020-03-31. Det här webbinariet hölls på engelska.

Fokus för detta webbinarie var hur du som lärare kan skapa uppgifter och quizzar (automatiskt bedömda uppgifter) som du kan spara för att senare kan använda i dina examinationer.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-10