Digital tentamensvakt

Här kan du läsa om ditt uppdrag som digital tentamensvakt och hur du praktiskt går tillväga. Som tentamensvakt ska du medverka till att studenterna ges möjlighet att genomföra prov under lika villkor och att försök till vilseledande i möjligaste mån förebyggs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Pricka av anmälda tentander och kontrollera ID
 • Ge information om tentamens genomförande
 • Övervaka att tentand inte lämnar skrivplatsen utan syns i bild under hela tentamen
 • Notera eventuella avvikelser i en observationslogg
 • Samarbeta med examinator för att ge tentanderna möjlighet att ställa frågor
 • Meddela tentanderna när 10 minuter återstår av tentamenstiden
 • Spara chattloggen i Zoomsessionen när samtliga tentander har lämnat Zoom

Guide 

Nedan följer en indelning av tentamensgenomförande. På webbsidan FAQ för Zoomövervakad tenta  kan du läsa svar på specifika frågor.

Före tentamen

Läs igenom Information till tentamensvakt vid Zoomövervakad examination. Se bilaga Information till tentamensvakt vid zoomövervakad examination (pdf 81 kB) .

Detta behöver du som tentamensvakt göra för att ge behörighet till Zoomansvarig i ditt namn:

 • Logga in i Zoom - kth-se.zoom.us
 • Välj ”Sign in”.
 • Gå in på Settings.
 • Scrolla ner till Assign scheduling privilege to (nästan längst ned).
 • Klicka på plustecknet - lägg till Zoomansvariges e-postadress ( nn@kth.se ) så att hen kan sätta upp rummet åt dig.
 • Bekräfta genom att skicka ett mail till Zoomansvarig.

Rekommendationen är att skriva ut deltagarlista, observationslista och manus. Dessa återfinns i den sammanställningsfil för din Zoomsession som du får av tentamensadministrationen eller Tentafunka.

Se exempel på sammanställningsfil för Zoomrum Se bilaga Mall sammanställning Zoomrum.xlsx (xlsx 24 kB)

Läs igenom examinators upplägg för tentamen. Se bilaga Examinators upplägg för tentamen (docx 26 kB)

Läs igenom information för dig som ska vakta studenter med kompensatoriska stöd. Se bilaga Information till dig som är tentavakt för studenter med kompensatoriska stöd.pdf (pdf 208 kB)

Läs igenom information till student om tentamen på distans  på Studentwebben. 

Läs igenom information om giltig ID-handling på sidan om tentamen  på Studentwebben. 

KTH logo som virtuell bakgrund för tentavakt KTH Logo (jpg 135 kB) .

Se hur du lägger till KTH:s logotyp som virtuell bakgrund i instruktionsvideon nedan.

Fråga examinator eller tentamensadministrationen om det finns övningssessioner som du kan delta i.

Under tentamen

Pricka av anmälda tentander och kontrollera ID. Deltagarlista finns i sammanställningsfilen för din zoomsession.

Hur man skapar breakout rooms beskrivs i text på sidan Breakout rooms  under KTH:s information om Webbmöten med zoom och för ID-kontroll i videon nedan:

Ge information om tentamens genomförande. Manus att läsa upp vid tentamens start finns i sammanställningsfilen för din zoomsession.

Såhär räcker du upp digital hand

Bilden visar hur studenten kan räcka upp handen digitalt.

Instruera student som inte satt på sin mikrofon

Bilden visar hur studenten kan slå på sin mikrofon.

Övervaka att tentand inte lämnar skrivplatsen utan syns i bild under hela tentamen. Läs information till student om hur du använder din telefon med Zoomövervakning  på Studentwebben.

Notera eventuella avvikelser i en observationslogg. Observationslogg att göra anteckningar i finns i sammanställningsfilen för din zoomsession.

Skapa breakout room under pågående session för tentand och examintor

Om en tentand behöver hjälp av examinator under en pågående Zoomsession kan du som tentavakt flytta över tentanden och examinatorn i ett separat breakout room där de kan prata ostört. I videoklippet nedan demonstreras hur detta går till.

Lämna över till ny vakt. Du som är Host behöver vid vaktbyte lämna över denna rättighet till den vakt som tar över. Se instruktioni bilaga Ändra Host i Zoom (pdf 347 kB)

Obs! Du kan inte vara Host för ett annat möte senare samma dag. Då kommer kontakten att brytas för zoomrummet. Vid behov, lös detta genom att be någon annan bjuda så att du blir deltagare istället för Host.

Efter tentamen

Såhär sparar du chatthistorik

I det här videoklippet beskrivs hur man manuellt sparar chatthistoriken.

Fotografera/skanna deltagar- och observationslista. Ett praktiskt hjälpmedel för att skapa pdf:er av ditt material är ScanPro appen. Se studenternas information Lämna in handskriven text i Canvas .

Följ lokal instruktion för att lämna in deltagar- och observationslista efter tentamens avslut.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-16