Vilket verktyg ska jag välja? 

Beroende på vilken slags examination du vill utforma finns det olika verktyg att använda. Här presenteras en översikt av verktygen Canvas, Möbius och Zoom och till vilka syften de kan användas.

Verktyg/Applikation 

Uppgifter i Canvas

Passar för längre/mer omfattande inlämningar som ska granskas för textmatchning och inlämningar i annat format än text.

Canvas Quizzes

Verktyget innehåller olika frågetyper samt möjlighet att ha en frågebank. Om du använder Quizzes med filinlämningar behöver du vara medveten att du vid bedömning inte kan få en sammanställning av alla studenters lösningar utan du behöver gå in i quizzen för varje student för att hitta lösningarna.  

Möbius

Ett avancerat quiz-system som lämpar sig för uppgifter med matematiska formler eller numeriska beräkningar. Baserat på Maples datoralgebrasystem så ger verktyget flera möjligheter att variera uppgifterna till studenten, exempelvis genom att anpassa svårighetsnivån för följande frågor utifrån studentens tidigare svar. Detta avancerade quiz-verktyg rekommenderas bara för examination om det använts under kursen så att studenterna haft möjlighet att öva i verktyget.

Zoom

Passar när du behöver se och kunna prata med studenter vid t.ex. muntlig examination eller när du vill övervaka en tentamen.