Till innehåll på sidan

Tentamen på distans med övervakning

Observera att i första hand rekommenderas att använda andra examinationsformer. Övervakad skriftlig examination på distans får användas i undantagsfall och ska motiveras av både pedagogiska och praktiska skäl. Nedan är KTH:s centrala rekommendation för genomförande av tentamen på distans med övervakning.

Vad är tentamen på distans med övervakning?

Tentamen på distans med övervakning är en tentamen studenten gör i sitt hem samtidigt som studenten övervakas via Zoom för att minska risken att studenten använder sig av otillåtna hjälpmedel eller samarbeten under examinationen. Canvas används för att distribuera tentan till studenten och för studenten att lämna in sina färdiga lösningar eller svar. Innan tentamen ska studenter få information av examinator om vad som gäller. Läs mer om vad du som examinator ska delge studenterna innan tentamen .

Så går Zoomövervakad tentamen på distans till

En eller flera Zoomsessioner skapas för varje tentatillfälle där tentamensanmälan har varit öppen i LADOK. Zoomsessionerna skapas av en Zoomansvarig person som utses av respektive skola, till exempel av studierektor eller prefekt.

Rekommendationen är att man skapar en Zoomsession för varje grupp studenter som ska genomföra examinationen. Tentanderna fördelas i olika Zoomsessioner i förväg, vilka kan innehålla max 24 tentander plus en digital tentavakt.

Tentander och personal måste vara inloggade på kth.se för att kunna delta.

På följande sidor finns mer information om de olika rollerna och deras ansvarsområden vid tentamen på distans:

I Lunch n Learn-webbinariet “Övervakad tenta på distans” förklaras hur Zoom kan användas för övervakad tentamen på distans.

Studentwebben

Studenterna kan även ta del av information på studentwebben. Där finns information om:

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination