Till innehåll på sidan

Examination på distans

Dessa sidor innehåller råd, rekommendationer och riktlinjer kring planering och genomförande av examination på distans på KTH.

Nyhet 1 oktober 2020

Inför tentamensperiod 1: här finns uppdaterad information

Inför tentamensperiod för P1 och P2 kommer särskilda rum i Canvas skapas för varje examinationstillfälle på löpande basis fr.o.m. den 2 oktober. Här hittar du vidare till information om den nya examinationsrumslösningen i Canvas och var du hittar information i den nya strukturen på E-lärandes sidor (vissa med nya URL:er) för examination på distans.

Inför tentamensperiod 1: här finns uppdaterad information

Ny sidstruktur och nya URL:er

Dessa webbsidor om Examination på distans på E-lärandewebben har nu möblerats om med ny sidstruktur och nya URL:er. Vi kommer jobba skyndsamt med att försöka länka om/rätt från andra sidor (inkl. Canvas) som länkar hit, men ber om överseende med att vi kan ha råkat missa det någonstans. Om du har frågor, kontakta e-learning@kth.se .

Examinationsformer

Enligt Grundutbildningsutskottets (GU) konkretisering av rektors beslut  gäller följande examinationsformer under HT20:

  • Skriftlig salsexamination ska motiveras av pedagogiska skäl.
  • Övervakad skriftlig examination på distans får användas i undantagsfall och ska motiveras av både pedagogiska och praktiska skäl.
  • Kontinuerlig examination med digitala verktyg av delmoment får ske utanför tentamensperioder.

Mer om de olika examinationsformerna

Att välja och utforma genomförandet

Webbinarium

Olika sätt att bedöma lärandemål vid examination på distans

Olika examinationsformer ställer olika krav på hur uppgiftsfrågorna utformas och ibland även hur bedömningen genomförs. Vid en omläggning av examinationen är det därför bra att inledningsvis bra att backa tillbaka till lärandemålen, för att fråga sig vad det egentligen är studenterna ska kunna efter avslutad kurs.

Utformningsprocess: steg för steg

Genomförandeprocess: vem gör vad ?

Informera studenter

Funkas rekommendationer

System att använda 

För examination på distans har Grundutbildningsutskottet beslutat att följande system ska användas: 

Support och FAQ

  • För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta IT-support@kth.se
  • För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola som även hjälper till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka.
  • För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta funka@kth.se

Handledning om examination

Vill du eller ditt lärarlag/kollegor ha handledning kring val och utformning av examination med anledning av ändrade examinationsformer? 

Mejla: e-learning@kth.se

OBS! märk ditt ärende: handledning examination