Till innehåll på sidan

Exempelbank för examinationsupplägg

Här finns exempel på olika sätt som kurser examineras på. Exemplen är tagna från KTHs kurser och lärare och har i de flesta fall tagits fram under många års utveckling. Exemplen är utvalda för att inspirera och för att visa på några olika sätt som examinationsmetoder kan kombineras på för att tillsammans bygga upp en bra examination.

Digitalisera papperstentamen

Det är en stor komplex utmaning att skapa en perfekt examination, som gör att studenter lär sig kursmaterialet, som är omöjligt att fuska på och som går att enkelt administrera och snabbt att bedöma. Examinationen påverkar dessutom studentens sätt att ta sig an kursen och vad studenten kommer välja att lära sig. Denna sida lyfter fördelar och nackdelar med en salstentamen och vänder sig främst till den lärare som ska byta examinationsform från salstentamen.

Läs mer om Digitalisera papperstentamen .

Testa faktakunskap

Faktakunskap och procedurella färdigheter är en av de svårare delarna i en kurs att examinera utan en salsskrivning där studenten bevakas. Det är enkelt att söka fram svar i litteratur och på internet och studenternas svar kan vara identiska men ändå ej plagierade. Detta upplägg ger ett exempel på hur faktakunskap kan examineras som en del av examinationen.

Läs mer om Testa faktakunskap .

Kontinuerlig övervakad kurs som examination

Studenterna löser ett antal komplicerade uppgifter i en online-träningsmiljö snarlik en eventuell framtida arbetsplats. Studenternas arbete följs kontinuerligt och bedömning utgår från ett helhetsperspektiv där lägre betyg erhålles då läraren hjälper studenten med att dela problemet till mindre bitar.

Läs mer om Kontinuerlig övervakad kurs som examination .

Examination med bra slumpade värden

Hur går det att avgöra om det beror på ett skrivfel att studenterna råkat använda samma värde eller om det beror på fusk. I denna examinationslösning ges exempel på bra sätt att variera räkneuppgifter utan att påverka studenternas möjlighet till att med samma svårighetsnivå visa lärandemål.

Läs mer om Examination med bra slumpade värden .

Examinerande projektmoment

I exemplet ingår momenten projektdelredovisningsmöten, handledningssamtal, kamratåterkoppling, litteraturseminarium och automatbedömda quiz. Nedan ges exempel på hur en kurs kan struktureras och genomföras utan föreläsningar, där de examinerande momenten genomförs som lärandemoment.

Läs mer om Examinerande projektmoment .

Här önskas fler exempel på konkreta lösningar för digitala examinationer.

Om du önskar dela med dig av en examinationslösning kontakta e-learning@kth.se.

 

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-13