Till innehåll på sidan

Hemexamination

På dessa sidor finns exempel och rekommendationer för hur olika examinationer, som är tänkta att genomföras utan bevakning och på av studenten valfri plats, kan utformas och utvecklas.

Hemtentamen

Hemtentamen är en examinationsform där studenten får en eller flera uppgifter att genomföra. En hemtentamen kan pågå under flera dagar eller en kortare tidsperiod (timmar). Examinationen genomförs utan övervakning. Examinationsuppgiften bör utformas utefter det faktum att studenten har tillgång till kurslitteratur, material, kommunikation med kurskamrater m.m.

Läs mer om Hemtentamen .

Examinationsportfölj

En examinationsportfölj innehåller en samling studentprestationer som studenten genomför för att visa på måluppfyllelse i en kurs. Portföljens innehåll kan variera vad gäller innehåll, arbetsprocess och studenternas inflytande i urvalet. På denna sida ges information om rekommenderat innehåll samt exempel angående redovisning av examinationsportföljen.

Läs mer om Examinationsportfölj .

Automatbedömda uppgifter

Nedanstående material är framtaget för att stödja läraren i arbetet med att utveckla flervalsfrågor eller andra former av automatbedömda uppgifter. Mer information om utformning av bra frågor ges i videon ”Automatbedömda uppgifter i digitala kurser”.

Läs mer om Automatbedömda uppgifter .

Utforma skriftliga uppgifter

För att skapa bra uppgifter krävs eftertanke. Då studenterna får fri tillgång till andra informationskällor, så som vid en hemtentamen, krävs extra mycket tanke för att examinationen ska genomföras med hög validitet och reliabilitet. Nedan följer rekommendationer att tänka på vid utformning av examinerande uppgifter, främst för att motverka fusk.

Läs mer om Utforma skriftliga uppgifter .
 

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-13