Till innehåll på sidan

Kontrollskrivning (KS) i Canvas

E-lärande har på uppdrag av Grundutbildningsutskottet (GU) tagit fram en lösning för att sätta upp särskilda kontrollskrivningsrum i Canvas.

Två alternativ för kontrollskrivningar

I korthet kan examinatorer och lärare välja mellan två alternativ då kontrollskrivningen ej kräver anmälan via ladok. Använda ett särskilt examinationsrum, KS-rum i Canvas (obligatoriskt då studentanmälan krävs) eller använda ordinarie kursrum i Canvas. 

Skolans ansvar

Genomförandet av själva kontrollskrivningen med ev. vakter skapande av ev. Zoomrum och liknande leder skolorna själva som tidigare.

Tentafunka

Tentafunka behöver kontaktas separat för eventuellt stöd med hantering av funkastudenter vid digitala kontrollskrivningar.

Kontakta Funka

Att skapa en KS i Canvas

En KS i Canvas utgörs av olika typer av uppgifter eller automaträttade frågor (Quiz på engelska), på samma sätt som en digital tentamen. För att skapa din examination i Canvas så använd våra sidor om examination på distans, de inspelade webbinarierna om hur man skapar examination i Canvas och hur man sedan gör rättningen. Uppgifterna och de automaträttade frågorna läggs till direkt i kursrummet, förslagsvis strukturerade med hjälp av moduler i Canvas. Viktigt är då att se till att synligheten är rätt inställd, så att studenterna ser KS först när skrivtiden börjar.

Testrum

Du kan också välja att skapa uppgifterna för din KS i en så kallad "sandbox", vilket är ditt egna Canvas-kursrum där du kan kan testa dig fram. Detta kursrum har inte studenterna tillgång till, utan du väljer själv vilka personer som ska finnas där. Tex kan dina kollegor läggas till för att hjälpa dig. Vill du ha en sandbox så maila till it-support@kth.se . De uppgifterna och automaträttade frågor som du skapar i din sandbox kan sedan flyttas över till rätt kursrum. Se hur du kopierar innehållet från sandboxen med kursimporteringsverktyget (Canvas) .

Allmänna tips utifrån erfarenheterna med digital examination

  • I Canvas så kan man sätta en tid för när uppgiften ska vara inlämnad och en annan senare tid när en uppgift är synlig. Sätt tidsbegränsningen för den senare till mellan 10-20 minuter efter att uppgiften ska vara inlämnad. Då går det fortfarande att lämna in, vilket kan vara bra om någon typ av problem skulle uppstå för studenten. Du kommer att kunna se vilka som lämnat in sent.
  • Använd automaträttade frågor för sånt som kan rättas automatiskt och uppgifter för sånt som kräver din bedömning.
  • Om du använder automaträttade frågor så fundera på om du vill visa resultatet för studenten direkt när de har lämnat in eller att du väljer när det ska publiceras. Om det smugit in sig någon typ av fel, tex bland dina alternativ för en fråga, så kan studenterna få fel information om resultatet.
  • Kolla om du skulle kunna utnyttja funktionaliteten KTH Transfer to Ladok (3 min. instruktionsfilm KTH Play)  för att enkelt kunna för över resultaten för din KS. Du behöver då ställa in din uppgift på rätt sätt. 
  • För uppgifter så finns möjligheten nyttja URKUND för textmatchning i syfte att se om studenten kan misstänkas för plagiat.

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination