Till innehåll på sidan

Muntlig examination

Här finns information om hur en bra muntlig examination genomförs.

Muntlig examination inledning

De examinatorer som planerar att anpassa sin examination till en muntlig examination rekommenderas att följa följande riktlinjer. Denna sida introducerar grunderna i muntlig examination och ger exempel och rekommendationer om hur arbetet med att utforma muntliga examinationer bör inledas.

Läs mer om Muntlig examination inledning .

Visa lärandemål vid muntlig examination

Muntlig examination där studenten ska redogöra för sina kunskaper är historiskt sett den äldsta examinationsformen. Det finns flertalet sätt att genomföra en muntlig examination på. Nedan beskrivs en metod som grundas i modern forskning. Examinationen utgår från en övergripande fråga som sedan besvaras och delas upp till mindre delar av studenten, eventuellt med stöd från läraren.

Läs mer om Visa lärandemål vid muntlig examination .

Uppföljande muntlig examination för att stävja fusk

Då studenterna genomfört någon form av obevakad uppgift kan det vara bra att arbetet följs upp med någon form av muntlig examination. På denna sida beskrivs bra uppföljande frågor samt ges förslag på situationer som läraren/examinatorn behöver fundera på före examinationen.

Läs mer om Uppföljande muntlig examination för att stävja fusk .

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-13