Till innehåll på sidan

Välja och utforma examination

Examination är en central del i kursen och är en av de faktorer som starkast påverkar hur studenterna tar sig an lärandet i kursen. Examinationen kan, rätt utformad, påverka både vad och hur studenterna lär sig. Nedanstående råd, reflektionsfrågor och rekommendationer är framtagna för att stödja dig som examinator i processen att tänka kring examination.

Process för att välja och utforma examination

När du ska utforma examination är det första du behöver fundera på är vad studenterna ska kunna efter avslutad kurs och hur de visar det, vad det central kursinnehållet är och hur du kan bedömma att studenterna uppfyller uppstälda mål. 

Steg för att definiera vad som ska examineras och hur examinationen kan utformas:

 1. Definiera vad är det studenterna ska kunna i din kurs genom att reflektera över vad lärandemålen beskriver
 2. Förtydliga vad det innebär att visa de kunskaper och kompetenser som finns beskrivna i lärandemålen Konkretisera vad innebörden av lärandemålen är i din kurs
 3. Definiera vad som är centralt i kursen t.ex. begrepp som studenterna MÅSTE ha koll på
 4. Identifiera centrala perspektiv och vanliga missförstånd
 5. Fundera på hur studenterna visar de kunskaper och kompetenser som krävs för att få godkänt i kursen.
 6. Var konkret! Exempel: Att kunna reflektera över centrala principer inom område Y visar studenten genom att först lösa en given uppgift och sedan redogöra för lösningens begränsning i förhållande till faktor X. 
 7. Formulera uppgifter
 8. Tillämpa lämpliga verktyg för examinationen

Att tänka på när du väljer alternativ examinationsform

Testa kunskaperna, inte sökförmågan

Examination på distans möjliggör att studenter kan använda olika typer av hjälpmedel och resurser. Examinationen bör därför vara utformad på ett sådant sätt att den testar studenternas kunskaper och inte förmågan att söka information (om det inte är syftet, vill säga).

Välj rätt form/er för examinationsmålet

Olika mål kan examineras olika bra med olika typer av examinationsuppgifter/former. Större öppnare frågor som kan angripas på olika sätt ger en ökad möjlighet för studenten att visa olika kompetens och kunskaper på olika nivåer medan öppnare frågor ger också mer möjlighet till diskussion vid t.ex. muntlig examination. Tänk på att olika examinationsformer kan kombineras för att examinera samtliga lärandemål.

Parametrar som kan variera vid hemuppgifter

 • Tillgänglig tid: hur lång tid du låter studenterna lösa uppgiften på  
 • Antal versioner av uppgiften 
 • Formkrav på visad lösning  
 • Låt studenterna kombinera datorskriven text med bilder av skissade lösningar och beräkningar

Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer

Presentatör: Arnold Pears (professor och avd chef, institutionen för lärande), 2020-10- 01. Det här webbinariet hölls på engelska med efterföljande diskusion delvis på svenska.

Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar forskningens senaste rön och sedan lämnas tid till kollegiala diskussioner i ämnet. I detta webbinarium presenteras några teorier från forskning inom didaktisk teori och praktik inom ingenjörsutbildningar som kan vara bra att utgå ifrån då en kurs ska omformas. Under webbinariet kommer dessa metoder att diskuteras i relation till bedömningens jämlikhet och akademisk ansvarsskyldighet (rättvisa), deras förmåga att påvisa studenters förmåga i förhållande till lärandemål (ILO:s) av olika slag och deras sårbarhet för oärligt akademiskt uppförande (fusk).

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer (KTH Play)

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination