Till innehåll på sidan

Information att delge studenter

När examination genomförs på distans är det extra viktigt att informera studenterna skriftligt om formerna för examinationen samt hur examinationen ska genomföras. Som examinator är du ansvarig att se till att studenterna erhåller denna information i god tid innan tentans genomförande.

Följande information rekommenderas du som examinator att delge studenterna inför examinationen. Informationen behöver anpassas till den enskilda kursen och till respektive examination.

Informera om

Detaljer

 • Kurskod
 • Kursnamn
 • Datum
 • Klockslag för examination
 • Länk till examinationsrum i Canvas
 • Examinatorns namn, mobilnummer och e-post

Examinationens upplägg

Exempel: Tentan är uppdelade i tre delar om 80 minuter. Efter varje del har du 10 minuter på dig att ladda upp din handskrivna lösning. Innan nästa del börjar har du 15 min paus.

 • Del 1 startar 8:00 (inlämning 9:20-9:30)
 • Del 2 startar 9:45 (inlämning 10:55-11:05)
 • Del 3 startar 11:20 (inlämning 12:40-12:50)

I vilket format skall tentamen skrivas?

 • Digitalt direkt på datorn eller digitalt i specifikt formulär?
  Vilka filformat är tillåtna (pdf, excel, word, annat)
 • Skriftligt på papper som fotograferas med mobilkamera och laddas upp? Lösningarna MÅSTE vara HANDSKRIVNA. Du scannar/fotograferar dina lösningar, lägger dem i en fil med lösningarna rättvända så att de går att läsa på skärmen utan att vända/vrida på fotografierna. Icke handskrivna lösningar kommer inte att bedömas. 

Hur ska tentamen lämnas in?

Vid digital uppladdning i Canvas kan du ställa in vilka digitala format som tillåts. Informera studenterna i förväg om vad som är tillåtet. Exempel på information till studenter: Dina svar lämnas in under uppgifter i Canvas. Tillåtna filformat: word eller pdf.

Vid handskrivna lösningar rekommenderas att lösningarna skannas med appen ScanPro Instruktion för studenter hur man gör för att lämna in handskriven text i Canvas finns att läsa på Studentwebben.

Hur ska filen namnges?

Filen måste namnges: Efternamn_Förnamn_YYYYMMDDXXXX.doc (eller .docx eller .pdf, beroende på format), där YYYYMMDDXXXX är ditt personnummer, te x, Hitchcock_Alfred_189908131234.pdf.

Informera om hederskodex

Om hederskodex kommer att användas, informera om hur studenterna ska gör för att till examinator bekräfta att de tagit del av och delgivit sitt samtycke till hederskodexens information.
Exempel på formulering av hederskodex:

För att få åtkomst till examinationsfrågorna i Canvas måste ni godkänna den akademiska hederskodexen i quizen. Exempel på lydelse:

Jag försäkrar på heder och samvete att:

 • Jag genomför tentan enligt examinators instruktioner.
 • Jag har inte använt mig av några otillåtna hjälpmedel eller samarbetat med någon.
 • Jag tentan inte haft kontakt och/eller kommunikation (personlig, eller på annat sätt t.ex. via internet, telefon, chat, mm) med andra levande varelser eller artificiella intelligenser (inklusive internetsökningar) som inte är tillåtna under skrivtiden.
 • jag vid genomförandet av tentan sitter enskilt.

I Canvas förberedda tentamensrum finns en quiz som förslag till hederskodex. 

Hur kan studenterna kontakta examinatorn under examinationen?

Exempel: frågor om examinationsuppgiften besvaras av examinatora XX klockan 12:00-13:00 via zoom. Utöver denna frågestund kommer inga frågor att besvarars om examinationen.

Räck upp handen om du har frågor. Dina frågor kommer att höras för alla i gruppen. Frågor till examinatorn ska vara allmänna (till exempel förtydligande av frågor). Frågor till läraren ska ställas via chatten i Zoom. Endast läraren (värd) kan se dina frågor. Om läraren tycker att den ställda frågan är relevant för hela gruppen kommer svaret att ses av hela gruppen, annars kommer det bara att ses av den student som ställde frågan.

Övningstillfälle

Exempel: Mellan dag tid och dag tid finns möjlighet att i examinationsrummet testa inlämning. Passa då på att kontrollera att dina lösningar syns väl efter att du fotograferat dem.

Frågor inför examinationen 

Exempel: XX kommer jag finnas tillgänglig via Zoom mellan kl. 13.00-14.00 och svara på frågor om hur tentan i Canvas är tänkt att fungera på måndag. Ange länk till Zoomrum där läraren kommer att svara på frågor.

Övriga rekommendationer/kommentarer

 • Du bör genomföra examinationen på en lugn, isolerad och väl upplyst plats. Du ska sitta enskilt.
 • En stabil internetuppkoppling krävs.
 • Se till att alla dina enheter har strömförsörjning under hela tentamen.
 • Hårdvara som krävs för realtidsövervakad digital examination (webbkamera, mikrofon etc) måste finnas.
 • Plagieringskontroll kommer ske av den inlämnade texten.

Informera om du kommer att kontakta studenterna under bedömningen

Meddela om du tänker ringa upp studenter under bedömningen. Uppmana studenterna att uppdatera sina telefonnummer i ladok. Eller meddela vilken tid studenterna förväntas kunna svara på ett zoomsamtal för kompletterande frågor om sina lösnignar.

 

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination