Till innehåll på sidan

Praktiskt genomförande av examination på distans

Genomförandeprocess

Processkarta över vem gör vad. Beskrivs i texten nedan.
Översiktsprocess för genomförande av examination på distans.

Studenten (gul)

 • Gör tentamensanmälan i LADOK.

E-lärande (rosa)

 • Förbereder kursrum för examination i Canvas.
 • Ger behörighet till examinator.
 • Läser in anmälda studenter.

Examinator (blå) och skolan (vit)

 1. Väljer examinationsform och förbereder skriftlig information om tentas upplägg.
  • Skolan (Vit). Val av examinationsform sker i samråd med GA.
 2. Ger behörighet till kollegor i examinationsrummet.
 3. Lägger in examinationsuppgiften i examinationsrummet.
 4. Ger utökad skrivtid för berörda studenter.
  • Skolans tentamensadministration (vit) hanterar listor med anmälda tentander. 
 5. Examinationen genomförs. Lösningar lämnas in i Canvas.
  • Skola och tentafunka (vit) bistår enligt överenskommelse vid övervakning av tenta med Zoom.
 6. Examinator bedömer inlämnade uppgifter i Canvas.

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination