Till innehåll på sidan

Vilket verktyg ska jag välja? 

Beroende på vilken slags examination du vill utforma finns det olika verktyg att använda. Här presenteras en översikt av verktygen Canvas, Möbius och Zoom och till vilka syften de kan användas.

Verktyg/Applikation 

Uppgifter i Canvas

Passar för längre/mer omfattande inlämningar som ska granskas för textmatchning och inlämningar i annat format än text. Uppgifter i Canvas kan i större utsträckning rättas i speedgrader och det är enklare att sammanställa studenters svar. 

Canvas Quizzes

Verktyget innehåller olika frågetyper samt möjlighet att ha en frågebank. Om du använder Quizzes med filinlämningar behöver du vara medveten att du vid bedömning inte kan få en sammanställning av alla studenters lösningar utan du behöver gå in i quizzen för varje student för att hitta lösningarna. I Canvas finns två quizz-funktioner. Om du inte arbetat med quizzar i Canvas tidigare rekommenderas du att lära dig "New quizzes" som snart kommer bli den nya standard funktionen. På dessa sidor hittar du mer information om New quizzes  och information om Classic quizzes .

Möbius

Ett avancerat quiz-system som lämpar sig för uppgifter med matematiska formler eller numeriska beräkningar. Baserat på Maples datoralgebrasystem så ger verktyget flera möjligheter att variera uppgifterna till studenten, exempelvis genom att anpassa svårighetsnivån för följande frågor utifrån studentens tidigare svar. Detta avancerade quiz-verktyg rekommenderas bara för examination om det använts under kursen så att studenterna haft möjlighet att öva i verktyget. Lär dig mer om Möbius.

Zoom

Passar när du behöver se och kunna prata med studenter vid t.ex. muntlig examination eller när du vill övervaka en tentamen. Lär dig med om verktyget Zoom.

​​​​​​​

Kontakt

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination