Till innehåll på sidan

Canvas för examination

KTH har utformat en hel del guider kring Canvas funktionalitet. Nedan finns en översikt över funktioner i Canvas och syften som de kan användas till. Länkarna går till olika guider bland annat kursen Canvas@KTH och Canvas egna supportsidor (på både svenska och engelska).

Mall för examinationsrum

Inför alla tentamensperioder skapas examinationsrum i Canvas baserade på en enkel mall. Mallens syfte är att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund att stå på. Detta innebär i praktiken att tentamensrummen skapas med några inställningar, en startsida och hederskodex för studenter. Läs mer om examinationsrum i Canvas .

Behöver du lära dig mer om Canvas?

  • Kom igång: Canvas i 8 enkla steg.

  • Webbutbildning i Canvas: Canvas@KTH - En introduktionskurs.

  • Stöd: it-support@kth.se  / 08-790 66 00

Funktion /applikation Beskrivning Länk Text
Kort om Canvas Canvas i 8 enkla steg. Canvas i 8 enkla steg
Canvas@KTH Introduktionskurs i Canvas om canvas. Introduktionskurs i Canvas  (på engelska)
Inlämningsuppgift (assignments) Hur skapar jag en uppgift i Canvas för att ta emot studentarbeten digitalt? Hur skapar jag en onlineuppgift?
- - Hur lägger jag till eller ändrar information i en onlineuppgift?
Inbyggda stödapplikationer - -
SpeedGrader För muntlig eller skriftlig återkoppling + summativ bedömning ​​​​​​​Videoinstruktion om grunderna i SpeedGrader ​​​​​​​ (på engelska)
- -

Hur använder jag SpeedGrader?  (på engelska)

- - Hur man använder SpeedGrader i Canvas för skannade dokument
- - Rätta inlämninar till New Quizzes med hjälp av SpeedGrader
- - Videoinstruktioner om anonymisering av granskare och studenter i SpeedGrader ​​​​​​​ (på engelska)
Transfer to Ladok KTH Transfer to Ladok Beta kan användas för examinationskursrum med undantag för cross-listade kurser.

Hur används Transfer to Ladok? på engelska  (på engelska)

Videoinstruktion om Transfer to Ladok ​​​​​​​ (på engelska)

PeerReview Slumpmässig eller av läraren bestämd tilldelning av studenters arbeten till studenter för kamratåterkoppling. Hur skapar jag en uppgift med kamratbedömning  (på engelska)?
Urkund Textmatchning/ plagiatkontroll Hur skapar jag en uppgift som plagiatkontrolleras?  (på engelska)
Inställningsmöjligheter

Tidsbestämda intervall för tillgänglighet

Inställningar om när uppgiften blir: 1) tillgänglig 2) ska lämnas in och 3) om den kan lämnas in för sent.

Information: onlineuppgifter och kalender  (på engelska)
- - Vad är det för skillnad mellan datum för inlämning och datum för tillgänglighet?  (på engelska)
-

Grupper + variation av uppgift

Om klassen delas in i grupper kan uppgiften distribueras till specifika grupper. Bra om olika versioner av en uppgift ska lämnas ut.

Information: onlineuppgifter och kalender (på engelska)
-

Gruppinlämning

Studenterna kan delas in i grupper och varje grupp ges då möjlighet att göra en inlämning.

Hur tilldelar jag en uppgift till en specifik kursgrupp  (på engelska)
Quiz i Canvas Generell information om Quiz, och Quiztyper i Canvas. Canvas@KTH om Canvas Quizzes  (på engelska)
- - Vilka är de olika Classic Quiztyperna?
- - Jämförelse av Canvas Quizzes  (på engelska)
- - Om Classic Quizzes frågetyper och inställningar
- - Om New Quizzes frågetyper och instalningar
Diskussionsforum Hur skapar jag en diskussion? Hur du skapar en diskussion i Canvas
Grupper Gruppskapande och hantering för lärare. Vad är grupper och vad ska du göra
- Indelning - slumpad eller styrd. Videoinstruktion om hur du delar in studenterna i grupper  (på engelska)
- Tilldela alla grupper SAMMA uppgift. Tilldela uppgifter till grupper  (på engelska)

Kontakt

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination