Till innehåll på sidan

Möbius för examination

Möbius är ett avancerat quiz-/uppgiftsverktyg. I Möbius kan du utforma uppgifter, vilka genereras algoritmiskt. Det innebär att frågorna kan innehålla variabler, med resultatet att olika studenter får olika inputvärden. Detta görs genom att du använder Möbius- eller Maple-syntax för att skapa uppgifterna.

När ska du använda Möbius? 

Möbius stora styrka ligger i verktygets förmåga att stödja uppgifter där numeriska beräkningar är en viktig faktor. Möjligheten att variera uppgifterna inkluderar möjligheten att dynamiskt förändra uppgiftsformuleringen utifrån studentens tidigare svar. Därmed kan du effektivt använda Möbius i en mångfald av matematiktunga kurser, och även för att ge digitala examinationer (Detta har testats på KTH, men endast i ett fåtal kurser).
Använd inte Möbius, ifall du inte behöver stöd för att kunna evaluera svar som innehåller numeriska beräkningar. KTH har ett fixerat antal användarlicenser i nuläget, men om behovet ökar så kommer KTH skaffa fler licenser. 

Vilka funktioner finns tillgängliga i Möbius? 

Förutom att skapa uppgifter, så är det möjligt att utforma innehållssidor (lektioner). Möbius stöder olika frågetyper och få uppgiftstyper. Du kan blanda dem för att skapa en strategi som passar din kurs.

Aktiviteter i Möbius (in English)

Frågetyper (in English)

Hur använder du Möbius? 

Du kan som lärare använda Möbius integrerat med Canvas. I Möbius kan du också skapa alla typer av uppgifter som går att skapa i Canvas. Om du behöver tillgång till Möbius, så kontakta it-support@kth.se  för tillgång.

Använda Möbius i ett examinationsrum i Canvas

Om du vill använda Möbius i ditt examinationsrum, vänligen kontakta it-support@kth.se  för integration till examinationsrummet.

Använda Möbius för examination av flera kurser

Om du planerar att använda Möbius för examiantion vid mer än ett tillfälle eller för flera av dina kurser (t.ex. TENA och TENB) kan du ansluta dem båda till samma Möbius-klass. Kom ihåg att använda namnet på examinationsrummen för uppgiftsnamnet i Möbius (t.ex. ”Tentamen för XX1234 TEN1: 2021-01-11”).

Var hittar du mer information om hjälp om Möbius? 

Om du önskar mer stöd kan du höra av dig till e-lärande på KTH: e-learning@kth.se 

 

Kontakt

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination