Till innehåll på sidan

Zoom för examination 

Med hjälp av videomötesverktyget Zoom kan du genomföra examination som kräver att du kan se eller kunna kommunicera med studenten. Zoom kan användas till obligatoriska seminarier, redovisningar och munta. KTH har även en lösning där zoom används för att övervaka studenterna när de skriver tenta på distans.

Kom igång med Zoom

Använda Zoom i Canvas

Lärarguide

I lärarguiden “ Tentamen på distans med övervakning ” beskrivs hur du genomför en realtidsövervakad digital examination på distans med hjälp av Canvas och Zoom.

Muntliga examinationer 

Zoom kan även användas för att genomföra muntliga examinationer.

Muntlig examination i Zoom

Kontakt

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination