Till innehåll på sidan

Kursdesign

Hur kan jag designa min kurs på ett sätt som gynnar studenternas lärande? Hur integrerar jag digitala lärobjekt i kursrummet i Canvas? Läs om pedagogiska metoder för e-lärande, tips och inspiration och vilken handledning och stöd du som lärare kan få.

Kursdesign och tips om Canvas

Inspiration

Bokomslag för "Digitalisering av högre utbildning"

Det finns olika sätt för dig som lärare att skapa goda förutsättningar för lärandemiljön, att gynna samspel och utveckla interaktion i det virtuella klassrummet.
Rekommendationer och goda exempel på kursdesign i Canvas .

Blended learning

Blended learning är ett koncept och en form av undervisning som blivit alltmer populär. Blended learning betyder att kursen har inslag av både traditionella campusbaserade undervisningsmetoder och digitala verktyg.
Om Blended learning .

Flipped classroom

En pedagogisk metod där studenterna förbereder sig genom att ta del av kursmaterial innan själva träffen i det "fysiska klassrummet". Det kan handla om att se på videoklipp, läsa artiklar, svara på quizzar osv. Tiden i klassrummet ägnas åt diskussioner, labb och seminarier. Metoden brukar kallas "det omvända klassrummet" och är en form av blended learning.
Om Flipped classroom .

Skapa video och podcasts

Att använda video i kurser blir vanligare. Du kan skapa egna filmer specifikt för din kurs eller dela andras videoklipp. Är du nyfiken på att arbeta med video finns det många möjligheter.

Läs mer om hur du som lärare kan arbeta med video i din undervisning

Tips för samarbete i digitala miljöer

Påverka interaktiviteten i klassrummet genom att skapa uppgifter och aktiviteter som uppmuntrar studenterna att lära sig i samarbete med varandra och varandras upplevelser. Prova att använda webbmötesverktyget Zoom för att skapa miljöer som uppmuntrar till social interaktion mellan studenter. Gör din undervisning via Zoom mer interaktiv och ställ frågor till dina studenter genom att aktivera Poll-funktionen i Zoom. Med funktionen Breakout rooms kan du dela in studenterna i mindre diskussionsgrupper under mötets gång.

Se även presentationen "Främja interaktion i diskussionsforum" (YouTube) av Malin Engquist vid Institutionen för lärande (KTH).

Breakoutrum i Zoom

Poll-funktionen i Zoom

Rekommendationer och tips för webbmöten

Personlig handledning inom e-lärande

Du som är lärare kan boka personlig handledning inom e-lärande  för att få hjälp med att diskutera bland annat kursdesign i Canvas. Handledningen kan ske via ett personligt fysiskt möte, webbmöte (Zoom) eller via mail.

Ta din kurs till digital form – lär dig inspelning i hemmiljö

Presentatörer: Kamilla Andersson (Mediepedagog), Mats Åhrman (KTH IT) och Hannes Hagstrand (Videoproducent/videoredigerare), Lunch 'n’ Learn 2020-04-02.

Lär dig grunderna för inspelning i hemmiljö. Fokus ligger på både pedagogiska och tekniska delar kring hur du spelar in dina föreläsningar. Webbinariet hölls på svenska.

Gå till videon i KTH Play: Ta din kurs till digital form – Lär dig inspelning i hemmiljö .

Video: Inspiration för KTH-lärare

Lars Filipsson, matematiklärare vid Skolan för teknikvetenskap (KTH), tycker det är givande att använda digital teknik för att hjälpa studenterna att förstå de matematiska frågorna han skriver upp på tavlan i sitt klassrum. Lars använder videor som förberedelser för klassrumsaktiviteterna.

Gå till videon på YouTube: Digital Champions, Lars Filipsson (YouTube)

Kontakt och stöd för digital utbildning

Vill du veta mer om det stöd du kan få då det gäller kursdesign och att arbeta med e-lärande? Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-09