Till innehåll på sidan

Vanliga frågor om tillgänglighet (FAQ)

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om tillgänglighet och Canvas. Sidan har sin grund i frågor vi fått från KTH-lärare.

Uppdaterad 12 oktober 2020

KTH hanterar frågan om DOS-lagen för lärare som innehållsproducenter

För närvarande inga krav på KTH:s lärare som innehållsproducenter kopplat till DOS-lagen

Jan Gulliksen, vice rektor för digitalisering, kommer bilda en grupp som ska jobba fram anvisningar för lärare som innehållsproducenter. Fram till dess att gruppen levererar enhetliga anvisningar om arbetssätt för lärare, har rektor sagt att det tills vidare inte ställs några krav på lärare kopplat till DOS-lagen.

Om DOS och tillgängligt innehåll

DOS, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, trädde i kraft 1 januari 2019 och berör KTH sedan 23 september 2020 och gäller KTH:s webbplats (inkl. Social) och Canvas. Inom de närmaste åren kommer tillgänglighetslagar även för privat sektor och i hela EU.

Tillgänglighet betyder att människor med funktionshinder kan använda webben men tillgängliga webbsidor är bra för alla användare. Informationen blir lättare hittad, läst och förstådd. 

Se introfilm om och varför digital tillgänglighet .

DIGG, myndigheten för digital offentlig förvaltning

DIGG är myndigheten som ansvarar för att lagen får genomslag och dit bristande tillgänglighet kan anmälas av privatpersoner. De är även tillsynsmyndighet, och kommer börja med sina granskningar i januari 2021. Läs om DIGG och DOS-lagen på digg.se .

Att skapa tillgängligt innehåll

E-lärande jobbar på att förbättra och förtydliga instruktionerna på E-lärandewebben och i Canvas om innehållsproduktion av informations- och undervisningsmaterial. Under tiden kan du läsa om att skapa innehåll där DOS-aspekterna är integrerade .

Hur kan jag anpassa mitt Canvas-kursrum för att göra den mer tillgänglig?

Börja med att läsa e-lärandes guide med 5 tips i Canvas@KTH för ökad tillgänglighet (sida på engelska) .

Annat som är bra att tänka på är:

  • Tillhandahåll textversioner av video och bildmaterial.
  • Skapa en tydlig struktur och var noga med att beskriva uppgiften och förväntningar. T.ex. kan du använda mallen vi skapat för kursrum  som stöd.

Bör även digitala publikationer och e-böcker som vi länkar till på undervisningssidor tillgänglighetsgranskas? Vi äger ju inte det innehållet.

Det behöver inte vara det, men självklart bör man ha FUNKA-perspektivet med sig. Kan inte alla studenter ta till sig av materialet är det ju inte ok. Men det finns inga begränsningar i Lagen om digital tillgänglighet.

Du kan alltid kontakta utgivaren och fråga om de har en tillgänglighetsanpassad version.

Kom ihåg att länka till sidan där upphovsmannen publicerat originalversionen.

Hur ska jag skriva bra alt-texter till komplexa bilder som grafer, flowcharts eller modeller?

En alt-text existerar för att ge läsaren relevant, dvs inte nödvändigtvis all, information som bilden förmedlar. Ofta går det att beskriva en process eller ett förhållande i text genom gå igenom den steg för steg.

Tänk igenom vad grafen ska ge för information och vad den ska användas till. Samma bild kan beskrivas på olika sätt beroende på den förväntade användningen. Ska en t.ex. graf endast visa ett samband, beskriv det (exempelvis: priset på frukt har ökat över 20 år), men om studenterna ska använda grafen för beräkningar är en tabell att rekommendera (tabell 1 visar fruktpriserna de senaste 20 åren).

Viktigt: Alt-texten kan inte vara längre än 125 tecken och fortfarande läsas av skärmläsare. Behövs mer information, skriv en kort alt-text i stil av "fruktpriser över tid" och skriv den långa beskrivningen i brödtexten.

Exempel på hur processkartor kan beskrivas finns hos ITM-skolan på intranätet.

Diagramcenter har konkreta exempel för komplicerade grafer och illustrationer (extern sida på engelska).

Kan jag göra undantag p.g.a. tidsbrist, t.ex. genom att bara anpassa innehållet till nuvarande studenters funktionsnedsättningar?

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska publicerat material vara tillgänglighetsanpassat, och FUNKA-studenter ska inte behöva berätta för kursansvariga vad de har för funktionsnedsättningar. Det finns även studenter med funktionsnedsättningar som inte berättat det för KTH.

Kom ihåg att dessa tillgänglighetsanpassningar hjälper alla studenter, även om ingen i kursen har permanenta funktionsnedsättningar. Om deras internet är dåligt laddas alt-texterna istället för bilder, kan de inte ha ljudet på utan att väcka barnen hjälper textning och höga kontraster gör det lättare att läsa sidan med solljus på skärmen.

Behöver jag texta alla mina filmer som används i min kurs?

Lagkraven för textning förklaras på sidan Film och Ljud , men summerat kräver lagen textning på alla videos som publiceras från och med 23 september 2020, med undantag för direktsändningar. Inspelade direktsändningar (t.ex. en Zoom-föreläsning) kan ligga uppe i 14 dagar efter direktsändning innan lagen kräver textning.

KTH jobbar just nu på en lösning för textning som är integrerad i KTH's system, vilket förväntas vara klart under hösten 2020. Se puffen längst upp på sidan för mer information.

Jag tänker publicera olika typer av dokument i min kurs (PowerPoint, pdf, Excel osv), hur ska de hanteras?

Helst ska dokumenten göras om till sidor i Canvas istället för en fil att ladda ned, om det är möjligt. Använd gärna den inbyggda kalendern för scheman, eller strukturera modulerna kronologiskt istället för att ladda upp en separat fil med schemat.

De flesta pdf-dokument är text och bilder som kan göras om till en Canvas-sida, men för dokument som måste stanna som pdf har Adobe Acrobat Pro en genomgång av deras tillgänglighetsfunktioner (extern sida på engelska) .

För PowerPoints, titta igenom WebAIM's guide till PowerPoint (extern sida på engelska) .

Microsoft har en tillgänglighetsguide för excel (extern sida på engelska).

I allmänhet går det att googla på dokumenttypen med "accessability" efter sig för att hitta relevanta guider i tillgänglighet, och om du publicerar dokument du inte själv skapat kan du alltid kontakta utgivaren och fråga om de har en tillgänglighetsanpassad version.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-06