Till innehåll på sidan

Kom igång med digital utbildning

KTH använder lärplattformen Canvas och för varje kurs finns ett kursrum. Som lärare har du också möjlighet att genomföra webbmöten via Zoom eller använda inspelade lektioner.

Digital utbildning via Canvas

För varje kurstillfälle finns ett kursrum i Canvas och här kan kommunikationen och all digital kursaktivitet ske under kursens gång. Du som lärare bygger upp kursrummet, strukturerar kursmaterialet, fyller på innehåll, skapar inlämningsuppgifter, quiz, diskussionsforum och annat som behövs för att genomföra kursen. Du kommer till din kurs i Canvas via "Personliga menyn" och "Kurser" eller genom att gå till Canvas startsida - canvas.kth.se .

Behöver du lära dig mer om Canvas?

Examination

I Canvas kan du skapa olika typer av uppgifter, bedömningar och examinationer beroende på uppgiftens syfte. Studenterna kan till exempel arbeta med självrättande quiz eller skriva texter (både med och utan tidsbegränsningar) samt lämna in arbeten i form av filer, bilder, text, webbadresser etc. Dessutom har KTH ett verktyg integrerat i Canvas som heter Möbius och är ett mer avancerat verktyg för examination som bygger på beräkningar.

Behöver du lära dig mer om examination?

Webbmöten med Zoom

Zoom möjliggör onlinemöten och är tillgängligt för anställda och aktiva studenter vid KTH. Zoom kan användas för undervisning och möten med upp till 500 deltagare. Med zoom kan du dela ljud och använda webbkamera och skärm för presentationer och spela in dina lektioner samtidigt som du undervisar. Vi rekommenderar att man använder headset eller konferensmikrofon för få bra ljudkvalitet och undvika rundgång.
Startsidan för Zoom är kth-se.zoom.us .

Behöver du lära dig mer om Zoom?

Mediaportalen KTH Play (Kaltura)

KTH Play är en mediaportal som lärare kan använda för att spela in videofilmer (så som instruktioner, föreläsningar etc.) och dela dem med studenter. Den tekniska plattformen för KTH Play heter Kaltura. Filmer från KTH Play kan enkelt integreras i Canvas eller någon annanstans på webben. Startsidan för KTH Play är play.kth.se .

Behöver du lära dig mer om KTH Play (Kaltura)?

Använd KTH:s system

I och med den snabba omställningen till helt digital undervisning har användningen av KTH:s system ökat snabbt. IT-supporten arbetar aktivt med underhåll och stabilisering av KTH:s system tillsammans med dess leverantörer. Systemen har stor kapacitet och kan möta även de ökade behoven som uppstått.

KTH råder alla lärarare använda de upphandlade systemen som finns tillgängliga. Dessa är säkrade utifrån rådande lagar och regler, till exempel GDPR. Om system som inte är upphandlade används så kan KTH inte bistå med support när problem uppstår.

Lista över KTH:s systemstöd .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-27