Till innehåll på sidan

Kursdesign

Hur kan jag designa min kurs på ett sätt som gynnar studenternas lärande? Hur integrerar jag digitala lärobjekt i kursrummet i Canvas? Läs om pedagogiska metoder för e-lärande, tips och inspiration och vilken handledning och stöd du som lärare kan få.

Kursdesign och tips om Canvas

Inspiration

Bokomslag för "Digitalisering av högre utbildning"

Det finns olika sätt för dig som lärare att skapa goda förutsättningar för lärandemiljön, att gynna samspel och utveckla interaktion i det virtuella klassrummet.
Tips om Canvas kursdesign .

Blended learning

Blended learning är ett koncept och en form av undervisning som blivit alltmer populär. Blended learning betyder att kursen har inslag av både traditionella campusbaserade undervisningsmetoder och digitala verktyg.
Om Blended learning .

Flipped classroom

En pedagogisk metod där studenterna förbereder sig genom att ta del av kursmaterial innan själva träffen i det "fysiska klassrummet". Det kan handla om att se på videoklipp, läsa artiklar, svara på quizzar osv. Tiden i klassrummet ägnas åt diskussioner, labb och seminarier. Metoden brukar kallas "det omvända klassrummet" och är en form av blended learning.
Om Flipped classroom .

Skapa video och podcasts

Att använda video i kurser blir vanligare. Du kan skapa egna filmer specifikt för din kurs eller dela andras videoklipp. Är du nyfiken på att arbeta med video finns det många möjligheter. Läs mer om hur du som lärare kan arbeta med video för lärande på KTH

Tips för samarbete i digitala miljöer 

Påverka interaktiviteten i klassrummet genom att skapa uppgifter och aktiviteter som uppmuntrar studenterna att lära sig i samarbete med varandra och varandras upplevelser. Prova att använda webbmötesverktyget Zoom  för att skapa miljöer som uppmuntrar till social interaktion mellan studenter. Om du vill göra din undervisning via Zoom mer interaktiv och kunna ställa frågor till dina studenter osv kan du använda Poll-funktionen  . Med funktionen Breakout rooms  kan du dela in studenterna i mindre diskussionsgrupper under mötets gång. Se även presentationen "Främja interaktion i diskussionsforum" (YouTube)  av Malin Engquist vid Institutionen för lärande (KTH).

Personlig handledning inom e-lärande

Du som är lärare kan boka personlig handledning inom e-lärande  för att få hjälp med att diskutera bland annat kursdesign i Canvas. Handledningen kan ske via ett personligt fysiskt möte, webbmöte ( Zoom ) eller via mail.

Film: Ta din kurs till digital form – lär dig inspelning i hemmiljö

Fokus på både pedagogiska och tekniska delar kring hur du spelar in dina föreläsningar.
(Webbinarie från 200403)

Film: Digital Champions, Lars Filipsson

Lars Filipsson är matematiklärare vid Skolan för teknikvetenskap (KTH). Han tycker om att använda digital teknik för att hjälpa studenterna att förstå de matematiska frågorna han skriver upp på tavlan i sitt klassrum. Lars använder videor som förberedelser för klassrumsaktiviteterna.

Kontakt

Vill du veta mer om det stöd du kan få då det gäller kursdesign och att arbeta med e-lärande? Kontakta oss på e-learning@kth.se.