Till innehåll på sidan

Blended learning

Blended learning är ett koncept och en form av undervisning som blivit alltmer populär. Blended ("blandad") innebär att en kurs blandar fysiska läraktiviteter på campus med aktiviteter i en digital lärmiljö. Läs mer om hur du kan göra i din kurs och om det stöd som ges till KTH:s lärare.

Vad är blended learning? 

En kurs som tillämpar blandat lärande (blended learning) är en kurs där lärandeaktiviteter och bedömningsaktiviteter genomförs i både den fysiska och den digitala lärandemiljön. Till exempel kan studenterna delta i ett seminarium eller genomföra en laboration på campus. De kan också delta i ett diskussionsforum i lärplattformen, se en video, läsa en uppladdad text eller vara med på ett webbinarium. Även bedömningsaktiviteterna, där en student visar att den uppnått lärandemålen, sker i både den digitala och fysiska miljön. 

Fördelar med blandat lärande

Du kan bättre optimera lärandemiljöerna genom att skapa kurser som passar just dig som lärare, din kurs och dina studenter. Du använder aktiviteter i och utanför undervisningen som både är integrerade och komplementära.

Fördelar som förs fram:

  • Genom att blanda traditionell campusundervisning med webbaserade undervisningsmetoder (distans, digitala lärobjekt) så kan tiden användas på andra sätt.
  • Fokusera på djupinriktat lärande.
  • Tiden med studenterna i klassrummet kan utformas för mer interaktion.
  • Fler möjligheter till samarbete.
  • Förbättrad tidseffektivitet.

Exempel på kursupplägg

Så här kan du använda tiden i klassrummet och i den digitala lärandemiljön

I den digitala lärandemiljön använder du video eller texter för att förklara och berätta ämnets grundläggande koncept. Tiden i klassrummet används för att diskutera ämnesinnehållet. Det här upplägget leder till att du som lärare kan fokusera på viktiga områden som studenter ofta har bekymmer med. Studenterna lär sig ämnets grunder i sin egen takt och på en plats som passar dem. Video framhålls ofta som positivt i utbildningssammanhang eftersom studenterna själva kan bestämma när och var de deltar, de kan styra tempot och se om en film flera gånger.

Formativ bedömning med quiz eller inlämningsuppgift

Genomför formativ bedömning av studenternas kunskaper om ett ämne i den digitala miljön (som ett quiz eller inlämningsuppgift) och använd det fysiska mötet till att fokusera på de delar som studenter visat sig ha svårt för.

Introducera i det fysiska rummet - diskutera i det digitala

Introducera ett ämne då ni ses i den fysiska lärandemiljön och använd diskussionsforum eller chatt (digitalt) för att diskutera vidare. Avsluta diskussionen i den fysiska lärandemiljön eller via ett webbmöte (KTH erbjuder lärare webbmötesverktyget Zoom ). Forskning har visat att asynkron textbaserad kommunikation (exempelvis ett diskussionsforum) har en positiv effekt på lärande. Studenter har tid att reflektera i större utsträckning eftersom de inte måste svara på en gång och man reflekterar också mer då tankar ska formuleras i text.

Gästföreläsare via Zoom

Bjud in en gästföreläsare som kan delta via ett webbmötesverktyg (t.ex. Zoom). På så vis blir det enkelt att få ämnesexperter från hela världen att delta i din kurs. Webbmöten är också mycket enkla att spela in och dela som videofilm efteråt.

Både fysiska och digitala ytor för samarbete 

Genomför grupparbete där studenter både träffas fysiskt och har en egen digital arbetsyta där de samarbetar.

Webbinarium: Utforma automatbedömda frågor

Presentatörer: Malin Engquist (kursdesigner), Ida Naimi-Akbar (doktorand/adjunkt/kursdesigner), Linda Barman (Ph.D /lärare), Lunch 'n' Learn från 2020-05-14. Språk: svenska.

Få tips om hur du som lärare pedagogiskt kan utforma självrättande uppgifter, svarsalternativ och återkoppling såsom quizzar, flervalsfrågor med mera, för din digitala tentamen. Lyssna på andra lärares erfarenheter och dra lärdomar av utvärderingar och studier kopplat till bland annat öppna onlinekurser och "blended learning". På webbinaret diskuteras de pedagogiska/didaktiska val som behöver göras då lärare skapar självrättande uppgifter.

Till inspelningen av webbinariet om att utforma automatbedömda frågor (KTH Play) .

Film: KTH-lärare om blended learning

I den här filmen berättar Pernilla Ulfvengren (Skolan för industriell teknik och management) bland annat om hur hon använder blended learning och Flipped classroom  i sina kurser.

Kontakt

Är du nyfiken på blended learning och hur du kan applicera metoden på just din kurs?
Vill du få handledning i kursdesign eller skapa video? Välkommen att kontakta e-learning@kth.se .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-22