Till innehåll på sidan

Blended learning

Blended learning är ett koncept och en form av undervisning som blivit alltmer populär. Blended ("blandad") innebär att en kurs blandar fysiska läraktiviteter på campus med aktiviteter i en digital lärmiljö. Läs mer om hur du kan göra i din kurs och om det stöd som ges till KTH:s lärare.

Vad är blended learning?

En kurs som tillämpar blandat lärande (blended learning) är en kurs där lärandeaktiviteter och bedömningsaktiviteter genomförs i både den fysiska och den digitala lärandemiljön. Till exempel kan studenterna delta i ett seminarium eller genomföra en laboration på campus. De kan också delta i ett diskussionsforum i lärplattformen, se en video, läsa en uppladdad text eller vara med på ett webbinarium. Även bedömningsaktiviteterna, där en student visar att den uppnått lärandemålen, sker i både den digitala och fysiska miljön. 

Fördelar med blandat lärande

Du kan bättre optimera lärandemiljöerna genom att skapa kurser som passar just dig som lärare, din kurs och dina studenter. Du använder aktiviteter i och utanför undervisningen som både är integrerade och komplementära.

Fördelar som förs fram:

 • Genom att blanda traditionell campusundervisning med webbaserade undervisningsmetoder (distans, digitala lärobjekt) så kan tiden användas på andra sätt.
 • Fokusera på djupinriktat lärande.
 • Tiden med studenterna i klassrummet kan utformas för mer interaktion.
 • Fler möjligheter till samarbete.
 • Förbättrad tidseffektivitet.

Exempel på kursupplägg

 • I den digitala lärandemiljön använder du video eller texter för att förklara och berätta ämnets grundläggande koncept. Tiden i klassrummet används för att diskutera ämnesinnehållet. Det här upplägget leder till att du som lärare kan fokusera på viktiga områden som studenter ofta har bekymmer med. Studenterna lär sig ämnets grunder i sin egen takt och på en plats som passar dem. Video framhålls ofta som positivt i utbildningssammanhang eftersom studenterna själva kan bestämma när och var de deltar, de kan styra tempot och se om en film flera gånger.
   

 • Genomför formativ bedömning av studenternas kunskaper om ett ämne i den digitala miljön (som ett quiz eller inlämningsuppgift) och använd det fysiska mötet till att fokusera på de delar som studenter visat sig ha svårt för.
   

 • Introducera ett ämne då ni ses i den fysiska lärandemiljön och använd diskussionsforum eller chatt (digitalt) för att diskutera vidare. Avsluta diskussionen i den fysiska lärandemiljön eller via ett webbmöte ( KTH erbjuder lärare webbmötesverktyget Zoom ). Forskning har visat att asynkron textbaserad kommunikation (exempelvis ett diskussionsforum) har en positiv effekt på lärande. Studenter har tid att reflektera i större utsträckning eftersom de inte måste svara på en gång och man reflekterar också mer då tankar ska formuleras i text.
   

 • Bjud in en gästföreläsare som kan delta via ett webbmötesverktyg (t.ex. Zoom). På så vis blir det enkelt att få ämnesexperter från hela världen att delta i din kurs. Webbmöten är också mycket enkla att spela in och dela som videofilm efteråt.
   

 • Genomför grupparbete där studenter både träffas fysiskt och har en egen digital arbetsyta där de samarbetar.

Film: KTH-lärare om blended learning

I den här filmen berättar Pernilla Ulfvengren (Skolan för industriell teknik och management) bland annat om hur hon använder blended learning och Flipped classroom  i sina kurser.

Att tänka på i utformning av distanskurser

På KTH finns även kurser som inte har några fysiska möten alls - kursen genomförs då enbart med digitala lärandeaktiviteter och bedömning. De brukar kallas för distanskurser eller webbkurser. Den här kursformen öppnar upp för nya målgrupper eftersom det inte är något krav att ta sig till KTH:s campus för att delta. Ofta är de också mer flexibla vilket underlättar för personer som till exempel är yrkesverksamma. Då man utformar en distans eller webbkurs är det extra viktigt att ha lärandeaktiviteter där studenter kan interagera med varandra, både om kursinnehållet och socialt. Detta eftersom den naturliga interaktion som uppstår när vi träffas fysiskt uteblir.