Till innehåll på sidan

Pedagogiska metoder

I en allt mer digital värld finns det behov att gå utöver den klassiska klassrumsundervisningen och titta på andra pedagogiska metoder som är designade för att utnyttja digitala verktyg till fullo. Användning av digitala verktyg kan gynna studenternas olika lärstilar och öka samarbetet inom kursen.

Blended learning

Begreppet blended learning syftar på blandningen av olika lärmiljöer, exempelvis e-lärande i kombination med traditionella klassrumsmetoder. Läs mer om Blended learning .

Flipped classroom

Med Flipped classroom-metoden kan du använda lärplattformen för att dela exempelvis filmer eller annat material i förväg. Studenterna förbereder sig och lektionerna använder ni för att tillsammans diskutera och fördjupa er i innehållet. Läs mer om Flipped classroom .

Öka kommunikationen och studenters samarbete i din kurs

Vill du få igång det digitala samarbetet mellan studenterna? Peer feedback, break out rum och diskussionsforum är några sätt att göra det på. Stefan Hrastinski (professor vid enheten för digitalt lärande, KTH) ger sina tips på vilka metoder och verktyg som kan användas. Läs mer om kommunikation och samarbete .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-04