Till innehåll på sidan

Lärplattformar på KTH

På KTH används kursrum i Canvas, kurswebbar, gruppwebbar och programwebbar. I de olika lärplattformarna finns information om kursen, instruktioner, inlämningsuppgifter och forum för kommunikation mellan dig och studenterna under kursens gång. Läs nedan om vad som skiljer dem åt.

Canvas

För varje kurstillfälle finns ett kursrum i Canvas och det är här kommunikationen och all digital kursaktivitet sker under kursens gång. Du som lärare bygger upp kursrummet, strukturerar kursmaterialet, fyller på innehåll, skapar inlämningsuppgifter och annat som studenterna behöver för att genomföra kursen.

Om Canvas

Kurswebb

Kurswebben är främst en yta som används före kursens start och efter att kursen är slut. Kurswebben kompletterar Canvas med information av mer statisk karaktär och med fokus på kursen och inte kurstillfället. Här finns kursinformation och länkar till olika system som används i kurser vid KTH. Det är också här som du administrerar kursvärderingar. Till skillnad från ett kursrum i Canvas så finns det ingen möjlighet till interaktion här. Grundinställningen för kurswebben är "öppen" och alla användare med KTH-konto kan läsa innehållet. Är du lärare eller assistent kan du justera inställningarna per sida.

Om kurswebben

Gruppwebb

Gruppwebbar används för KTH-projekt, nätverk och arbetsgrupper och inte med studenterna/kurser. Grundinställningen för gruppwebbar är "öppen för alla" men det här kan administratörer för gruppen sedan ändra på.

Om gruppwebb

Programwebb

Alla program på KTH har en programwebb som alla studenter som är registrerade på ett program är tillagda i. Här kan du dela relevant information till studenterna och det finns möjlighet att kommunicera på olika sätt.

Om programwebb

Personliga menyn

Efter att du loggat in på kth.se finns personliga menyn  längst upp på webbplatsen och du kan här nå dina kurser, se schema, program och grupper, med mera. Personliga menyn har både studenter och anställda tillgång till.