Canvas i 8 enkla steg

"Canvas@KTH - an introductory course" är ett kursrum som du får tillgång till direkt när du blir lärare. Du ser det i kursöversikten då du loggat in i Canvas. Där finns vägledningar, filmer och instruktioner till Canvas. Nedan finns en snabbguide i åtta steg som hjälper dig att komma i gång med Canvas. En del av länkarna leder vidare direkt till kursrummet.

1. Navigera i Canvas

Den globala navigeringsmenyn finns till vänster i Canvas och via den kommer du snabbt till funktioner som du ofta använder. Här hittar du: Konto, Översikt, Kurser, Grupper, Kalender, Inkorg, Commons och Hjälpmenyn. Läs mer om att navigera i Canvas (Canvas@KTH, sida på engelska) .

2. Strukturera ditt kursrum

Organiseringen av kursinnehållet bygger på moduler. Du kan välja att dela upp innehållet i veckor, teman eller andra strukturer som fungerar för just din kurs. Med hjälp av modulerna skapar du ett arbetsflöde för dina studenter. När du har skapat modulerna lägger du till innehåll. Det går också att ställa in "obligatoriska moduler" och lägga till "krav" i en modul. Du kan också datumstyra en modul, vilket innebär att studenterna måste slutföra den modulen innan de kan se nästa.
Moduler i Canvas (Canvas@KTH, sida på engelska) .

4. Quiz

I Canvas finns det två quiz-funktioner just nu: en under kursnavigeringsmenyn som heter "Quiz" och en som hittas via en knapp högst upp på sidan för kursnavigeringsmenyns under "Uppgifter". Quiz-funktionen som finns högst upp på sidan för kursnavigeringsmenyn under "Uppgifter" kommer att bli frågestandarden i Canvas 2020.
Quizfunktionen i Canvas (Canvas at KTH, sida på engelska)

6. Skapa studentgrupper

Det går att skapa olika grupper inom en kurs. Grupperna kan sedan användas för uppgifter, diskussioner och liknande. Du kan ge grupperna olika uppgifter eller olika inlämningsdatum för samma uppgifter. En grupp kan skapas manuellt av dig eller automatiskt av systemet.
Skapa studentgrupper i Canvas (Canvas at KTH, sida på engelska) .

7. Bedömningar

I Canvas får studenten feedback och ser bedömningar och resultat. Resultaten ska betraktas som preliminära och inte som examinatörens betygsbeslut (meddelas alltid via Ladok) Det här är viktigt att känna till eftersom så snart ett resultat blir betyg gäller strängare regler för hur det kan ändras (juridiskt) Läs om hur du kan använda olika verktyg för feedback och bedömningar (Canvas at KTH, sida på engelska).