Canvas i 8 enkla steg

Är du lärare och ny användare av Canvas så finns det några grundläggande delar som är bra att komma igång med. Till din hjälp finns kursrummet "Canvas@KTH - An introductory course". Här får du lära dig hur du navigerar i Canvas, strukturerar ditt kursrum och hur du kan arbeta med uppgifter och bedömning. Du kan läsa mer om hur kalendern fungerar och hur du kan använda quizzar, gruppindelning och kommunikation inom kursen.

"Canvas@KTH - An introductory course"

Kursrummet har alla KTH-lärare tillgång till och du ser det i kursöversikten då du loggat in i Canvas. Här hittar du guider, filmer och instruktioner indelade i 3 moduler och "8 steg". Till modulerna finns även övningar så du får chans att själv testa på att bygga ditt kursrum, prova olika funktioner och skapa innehåll. Kursrummets innehåll är på engelska.

Nedan finns en kortversion av de "8 stegen" som hjälper dig att komma igång med Canvas. En del av länkarna leder vidare direkt till kursrummet "Canvas@KTH - An introductory course" .

1. Navigera i Canvas

Den globala navigeringsmenyn finns till vänster i Canvas och via den kommer du snabbt till funktioner som du ofta använder. Här hittar du: Konto, Översikt, Kurser, Grupper, Kalender, Inkorg, Commons och Hjälpmenyn. Läs mer om att navigera i Canvas (Canvas@KTH, sida på engelska) .

2. Strukturera ditt kursrum

Organiseringen av kursinnehållet bygger på moduler. Du kan välja att dela upp innehållet i veckor, teman eller andra strukturer som fungerar för just din kurs. Med hjälp av modulerna skapar du ett arbetsflöde för dina studenter. När du har skapat modulerna lägger du till innehåll. Det går också att ställa in "obligatoriska moduler" och lägga till "krav" i en modul. Du kan också datumstyra en modul, vilket innebär att studenterna måste slutföra den modulen innan de kan se nästa.
Moduler i Canvas (Canvas@KTH, sida på engelska) .

4. Quizzar i Canvas

I Canvas finns det två quiz-funktioner. Den ena ligger under kursnavigeringsmenyn och heter "Quiz". Den andra hittar du via en knapp högst upp på sidan för kursnavigeringsmenyn under "Uppgifter". Den Quiz-funktionen kommer att bli frågestandarden i Canvas år 2020.
Quizfunktionen i Canvas (Canvas@KTH, sida på engelska) .

6. Skapa studentgrupper

Det går att skapa olika grupper inom en kurs. Grupperna kan sedan användas för uppgifter, diskussioner och liknande. Du kan ge grupperna olika uppgifter eller olika inlämningsdatum för samma uppgifter. En grupp kan skapas manuellt av dig eller automatiskt av systemet.
Skapa studentgrupper i Canvas (Canvas@KTH, sida på engelska) .

7. Bedömningar

I Canvas får studenterna feedback och ser bedömningar och resultat. Resultaten ska betraktas som preliminära och inte som examinatörens betygsbeslut (meddelas alltid via Ladok). Det här är viktigt för dig som lärare att känna till eftersom så snart ett resultat blir betyg gäller strängare regler för hur det kan ändras (juridiskt) Läs om hur du kan använda olika verktyg för feedback och bedömningar (Canvas@KTH, sida på engelska) .