Till innehåll på sidan

Checklista för lärare vid kursstart

Checklistan är till för dig som lärare för att kontrollera att du inte glömt något för ditt kursrum i Canvas vid ny kursomgång, innan du publicerar det för dina studenter. Checklistan är således till för att minimera risken att du glömmer något viktigt och att studenterna får en bra upplevelse av ditt kursrum.

Använda checklistan

Förhoppningen med denna checklista är främst att du som lärare upplever den som en tillgång när du börjar bli klar med ditt kursrum i Canvas, men den kan även vara ett sätt att komma igång med ditt arbete i Canvas. Relevanta hjälpguider finns länkade i texten. Checklistan här är generell, så skapa gärna kompletterande checklistor för din egen kurs. Fundera även på att jobba kollegialt, till exempel på din institution, med kompletterande checklistor eller krav på kursrum i Canvas om sånt inte redan finns.

Om du inte gjort det tidigare så rekommenderar vi att du lägger lite tid på att gå igenom våra guidesidor och information om Canvas  på webben där du bland annat finner information om hur du kan få support och stöd. Titta även gärna på KTHs självstudiekurs "Canvas@KTH - an introductory course" (extern sida på engelska) . Kursen går igenom de viktigaste aspekterna och funktionerna i Canvas.

Checklista för kursrummet vid kursstart

Använd kursmallen

Har du använt KTH:s kursmall (Canvas) för dina kursmenyer ?
Försök att hålla navigeringen så enkel som möjligt om du vill avvika från mallen.

Tips

För optimal kursupplevelse, läs om hur du döljer onödiga kursnavigeringslänkar (extern sida på engelska, Canvas Community) . I allmänhet gäller ju färre desto bättre.

Tillgänglighet

Håll tillgängligheten i tankarna under hela tiden du skapar din kurs. Information, tjänster och plattformar ska kunna fungera för alla, oavsett funktionsnedsättning eller om de använder webb och lärplattformen med någon typ av hjälpmedel. Tänk därför på att:

  • Försök att göra sidor istället för uppladdade dokument. Undvik PDF:er om det är möjligt.
  • Skapa länkar som tydligt beskriver vart de leder och vad som händer när du klickar på dem.
  • För att bilder ska vara tillgängliga behöver de en text som beskriver vad bilderna föreställer, helst som alt-text.
  • Filmer (publicerade från och med 23 september 2020) behöver enligt lag vara textade, eller att sidan innehåller en skriftlig förklaring av filmen som komplement.

Tips

I textredigeraren i Canvas (innehållsredigeraren) finns en funktion för att snabbt kontrollera om sidan och innehållet följer principer om tillgänglighet. Testa! Läs mer om Canvas Accessibility Checker (extern sida på engelska, Canvas Community) .

Detaljerna gör skillnad, läs om 5 tips för att förbättra din Canvas-kurs (Canvas@KTH, sida på engelska) .

Alla som arbetar på en myndighet behöver förstå vad digital tillgänglighet handlar om. Det är ett brett område som berör allt från fysiska rum, digitala ytor och information, läs gärna på och lär dig mer, ett tips är sidan Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter .

Kontrollera dina moduler

Om du använder fliken Moduler i ditt kursrum så klicka på den fliken i kursmenyn och gå igenom ditt innehåll. Är kursens innehåll strukturerat på ett logiskt vis och med tydliga rubriker? Är allt du vill ha i Moduler tillagt här?

Publicera kurs och innehåll

Kontrollera synlighet för enstaka delar och hela moduler och säkerställ att de är publicerade. Publicerade objekt och moduler har en grön bock på höger sida, opublicerade har en grå cirkel med en linje igenom. Kom ihåg att kontrollera att uppgifter och quiz är publicerade och synliga för studenterna. Glöm heller inte att publicera din kurs! Hur publicerar jag min kurs? (extern sida på engelska, Canvas Community)

Tips

Du kan när som helst avpublicera innehåll som du inte vill att studenterna ska se. En opublicerad modul döljs för studenter även om innehållet i modulen publiceras.

Välj startsida

Startsidan är det första intrycket av kursen. Följ guiden för inställningar för kursens startsida (extern sida på engelska, Canvas Community)  och välj den som passar bäst för din kurs. Tänk på vilket innehåll du väljer för startsidan så att det inte bara blir ett extra steg för studenterna för att komma åt kursmaterialet de söker (som kan finnas i moduler).

När du väljer bilder bör du alltid överväga dess syfte och kontext. Vi rekommenderar inte att endast välja en bild till startsidan, läs mer under Tips för att skapa ett kursrum i Canvas .

Tips

Du kan när som helst ändra startsidan. Använd till exempel en välkomstsida i början av kursen och byt ut den efter ett tag till sidan med alla moduler.

Granska kursen i studentvyn

Granska kursens innehåll med hjälp av studentvyn för att se hur kursen ser ut för studenterna. Så här använder du studentvyn (extern sida på engelska, Canvas Community)

Tips

Studentvyn lägger till en teststudent i kursrummet. Efter användning av studentvyn, gå till Gradebook (fliken Omdömen) som lärare för att se de eventuella inlämningar du gjort med teststudenten.

Kontrollera relevanta datum

Ett enkelt sätt att få överblick över inlämningsdatum i kursen är att klicka på Kalender i menyn till vänster. Färglägg den kurs du vill kontrollera så kommer kursens inlämningsdatum visas.

Om det finns uppgifter som är låsta till en särskild inlämningstid hittar du dessa i Uppgifter i kursmenyn.

Tips

I Kalendern kan du själv använda alternativet dra-och-släpp för att lättare ändra inlämningsdatum. Notera att Kalendern visar endast bedömda och publicerade uppgifter, quiz, diskussioner och händelser med inlämningsdatum.

Kontrollera länkar

Det finns en funktion som hjälper dig att kontrollera länkar i kursrummet så de inte är brutna. Gå till Inställningar i kursmenyn, klicka sedan på Validera länkar i innehållet till höger. Hur validerar jag länkar? (extern sida på engelska, Canvas Community)

Utseende på mobiltelefon och liknande enheter

Kontrollera hur din kurs ser ut på en mobiltelefon. Många studenter kommer troligen att använda sin mobiltelefon till viss del för att följa kursen.

Verifiera studenter via Personer-fliken

Gå till Personer i kursmenyn för att verifiera att kursens namnlista (lärare, student, TA, etc.) stämmer. Läs mer om Hur använder jag Personer-fliken i en kurs i Canvas? (extern sida på engelska, Canvas Community)

Vänta med att gruppindela studenterna tills alla står som registrerade ("Student" i Canvas och deltagarlistan. Om du gruppindelar innan dess (då de är "Antagen inte registrerad student") finns risken att studenterna försvinner ur gruppen då de väl registrerat sig.

Tips

Fliken Personer visar även kursens sektioner om sådana finns.

Fortsättning Checklista vid kursstart (extra)

Lägg till Kursöversikt

Lägg till gällande kurs-PM eller kursplan för kursen i verktyget för Kursplan, som en länk i kursen på en sida eller på det sätt du anser användbart. Hur använder jag Kursplan? (extern sida på engelska, Canvas Community) .

Ställ in Omdömen

Kolla upp att det du finner under fliken Omdömen (Gradebook) är inställd och representerar den bedömning som kommer göras i kursen. Inställningar för Gradebook (extern sida på engelska, Canvas Community)

Tips

Canvas har en guide om hur du flyttar totalkolumnen (extern sida på engelska, Canvas Community)  från höger till vänster bredvid studentlistan.

Du kan ändra totalkolumnen och istället välja att den visar poäng.

Det finns guider om hur du sätter en policy för sen inlämning (extern sida på engelska, Canvas Community)  och hur du sätter en policy för saknad inlämning (extern sida på engelska, Canvas Community)   i Gradebook.

KTH Transfer to Ladok

För att resultaten från kursen ska kunna överföras via funktionen KTH Transfer to Ladok (se kursmenyn) behöver både bokstavsomdöme och KTH:s betygsschema (grading scheme) användas.

Tips

Betygsschema för en uppgift väljs under inställningar för uppgift eller quiz. Välj bokstavsomdöme vid “Visa omdöme som”, klicka därefter på “visa bedömningsschema”. Detta kommer vara inställt på antingen A-F eller P/F, om du behöver ändra så klicka på ”Välja annat schema”. 

Creative Commons, upphovsrätt och GDPR

Kolla upp att ditt material är förenligt med rådande regler och riktlinjer. Läs mer om Creative Commons, upphovsrätt och GDPR .

Checklista för Canvas i stort

Denna del av checklistan innehåller saker som kan vara bra att kolla över med jämna mellanrum, men som inte rör ett specifikt kursrum.

Välj dina favoritkurser

Anpassa vilka kurser som ska synas i din översikt genom att favoritmarkera kurser baserat på dina preferenser, nuvarande termin, period eller annat. Hur favoritmarkerar jag en kurs? (extern sida på engelska, Canvas Community)

Tips

När kurser visas kan du även ge kursen ett namn som bara du ser. Hur ger jag kursen ett eget namn? (extern sida på engelska, Canvas Community) .

Välj en profilbild

Canvas har en guide för hur du sätter en profilbild för ditt konto (extern sida, på engelska, Canvas Community) . Välj en bild som representerar dig själv. Studenter kommer att kunna se bilden i Inbox, Anslag, Diskussioner och Personer.

Ställ in aviseringar

För att säkerställa att du nås av kommunikationen i Canvas kan du justera dina inställningar för notifieringar och kontakt för ditt Canvas-konto. Hur ställer jag in aviseringar? (extern sida på engelska, Canvas Community)

Tips

Visa dina studenter hur de ställer in sina aviseringsinställningar.

Fråga studenterna

Var inte rädd för att fråga studenterna vad de anser om kursen. Är det lätt att hitta materialet? Ha en dialog med studenterna om deras virtuella klassrum och lyssna till deras förslag på förbättringar.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-06