Till innehåll på sidan

Externa applikationer i Canvas

I Canvas finns möjligheten att koppla in externa applikationer (även kallade LTI-appar) för olika användningsområden med hjälp av LTI (Learning Tool Integration). Genom att använda externa applikationer går det att lägga till nya funktioner i Canvas antingen på kursnivå eller för hela KTH. Efter att en app är aktiverad kan du som lärare använda den direkt i ditt kursrum. Nedan finns en lista på befintliga appar som du direkt kan använda. Du kan också ansöka om att få en app aktiverad som inte finns med på listan.

Aktiveras på kurs eller KTH-nivå

Många av applikationerna är nischade för specifika typer av uppgifter och oftast är det ett fåtal kurser inom samma ämnesområde som har samma behov och i det fallet behöver leverantörskontrakt, personuppgiftsbiträdesavtal och support hanteras lokalt. Appen aktiveras sen per kurs genom beställning till förvaltningsobjektet e-lärande.

För tjänster där det finns ett bredare behov (många kurser på flera skolor) kan det bli tal om att aktivera en applikation för hela KTH. Ofta är då ett första steg ett pilottest och utvärdering i någon eller några kurser innan applikationen tillgängliggörs för hela KTH.

Förändrade prioriteringar med anledning av covid-19

Just nu är möjligheten att få in nya LTI-kopplingar/system till förvaltning i e-lärande begränsad. Handläggningstiden kan bli lång och ärendet kan komma att prioriteras ner direkt för att göra plats för e-lärandes kärnsystem och hjälp till lärare och kurser under covid-19. Vi hoppas på er förståelse.

Befintliga aktiverade externa applikationer

Nedan finns en lista med tjänster som stöds på KTH-nivå och som du som lärare eller kursansvarig redan nu kan börja använda i din kurs i Canvas. För frågor om redan aktiverade applikationer: kontakta it-support@kth.se .

Ansök om aktivering av nya externa applikationer

Om du som lärare eller kursansvarig vill få en ny extern applikation aktiverad i Canvas finns en process för granskning av förslag till nya applikationer. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in och eftersom det kan ta tid att kommunicera med leverantörer så vill vi uppmärksamma er på att det oftast tar en termin innan avtal och rutiner kan vara på plats.

Ansök via formuläret

För att komma igång med ansökan behöver du fylla i formuläret som länkas nedan. För att KTH ska ha möjlighet att aktivera applikationen i Canvas behöver den godkännas ur både ett säkerhets- och användningsperspektiv. Avtal med leverantören och personuppgiftsbiträdesavtal kan också behövas beroende på applikationens utformning. Fyll i formuläret för att komma igång med ansökan.

Formulär - Intresseanmälan för extern applikation (LTI-app) i Canvas (nytt fönster) .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-07