Till innehåll på sidan

Forskarutbildningskurser

Canvas används även för forskarutbildningskurser. På den här sidan kan du läsa mer om vad du som lärare behöver göra.

Så här gör du för att få ett kursrum i Canvas för dina doktorander:

  • Då forskarutbildningskurser för närvarande inte finns i Kopps behöver kursrummen skapas manuellt i Canvas. Det kan antingen göras av en lokal Canvas-administratör eller genom att du skickar ett mail till it-support@kth.se .
  • Doktorander behöver läggas in manuellt i kursrummen eftersom de inte antas på samma sätt som studenter på grundnivå. Kursansvarig, examinator eller lärare behöver kontakta it-support@kth.se  för hjälp med detta.
  • Om du har doktorander på din kurs som inte tillhör KTH behöver de få ett KTH-konto och det är du som beställer det. Läs mer om att beställa KTH-konto .