Till innehåll på sidan

Hur man använder SpeedGrader i Canvas för skannade dokument

I denna guide kan du hitta information om hur du hanterar inlämnade uppgifter i Canvas som har lämnats in som skannade dokument, till exempel handskrivna dokument som laddats upp som en PDF. Detta hanteras generellt sett likadant för alla uppgifter där den uppladdade filen kan visas i SpeedGrader. 

Guiden är uppdelad i 3 delar: Den första delen innehåller instruktioner om hur du döljer betygen tills du har rättat färdigt. Den andra delen innehåller instruktioner om hur du hittar SpeedGrader i Canvas följt av hur du använder SpeedGrader. Särskilt intressant för skannade dokument är funktionen annoteringar/kommentarer som är jämförbar med hur många lärare arbetar med handskrivna tentor. Den tredje delen visar hur du gör betygen synliga för studenten när du rättat klart.

Hur du tillfälligt döljer betyg för studenterna

Det du först vill göra är att tillfälligt dölja betygen för studenterna. Detta styrs i Canvas Gradebook som du hittar när du klickar på Omdömen i ditt kursrum.

Klicka på kugghjulet till höger i Canvas Gradebook-vyn. I fönstret som kommer upp väljer du fliken “Policy för omdömespublicering” (bild nedan: “Grade Posting Policy”). Välj alternativet “Publicera omdömen manuellt” (bild nedan: "Manually Post Grades"). Studenten kommer efter det inte att se några nya betyg, noteringar eller kommentarer som du lägger till i inlämningen.

Skärmdump "Grade Posting Policy"-fliken med "Manually Post Grades" iklickad.

Hur du hittar till SpeedGrader och de skannade dokumenten

Canvas tillåter åtkomst till SpeedGrader från en uppgift.

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter ("Assignments") i kursnavigeringen.

Skärmdump kursnavigeringsmenyn med Assignments (engelska för Uppgifter) markerad.

Visa Uppgifter

Skärmdump Modul med 2 uppgifter. En av uppgifternas namn är markerad.

Klicka på uppgiftens namn.

Öppna SpeedGrader

SpeedGrader är tillgängligt i alla betygsatta uppgifter, inklusive quizar samt betygsatta diskussioner.

Öppna SpeedGrader från en uppgift

Skärmdump Öppnad uppgift med SpeedGrader-länken markerad i sidomenyn.

När du klickar på din uppgift eller quiz så ser du SpeedGrader-länken i sidofältet under Relaterade objekt.

Använd SpeedGrader

Använd SpeedGrader för att se inlämnade uppgifter, kommentera på inlämningar och betygsätta uppgifter. 

Visa lista över studenter

Den högra sidan av menylistan visar studentlistan för uppgiften.

Skärmdump Vald student i SpeedGrader med pil pekande på knappen för att öppna rullgardinslistan.

Klicka på rullgardinsmenyn för att öppna listan över studenter.

Skärmdump Rullgardinsmeny studentnamn. 1 visar efternamn i ordning, 2 visar 1 av 7 studenter.

SpeedGrader visar först uppgiften för den student som ligger först i studentlistan, ordnad efter alfabetisk ordning på efternamn [1]. Här visas vilken students uppgift du tittar på jämfört med det totala antalet studenter [2].

Visa inlämningar

Skärmdump Översikt av hela förhandsgranskningsfönstret i SpeedGrader.

När du har valt en student visas studentens inlämning i förhandsgranskningsfönstret.

Skärmdump Studentnamn längst upp, tid för inlämning och 2 inlämnade filer som nedladdningar under.

Om studenterna har laddat upp flera filer kan du se dem under Skickade filer. Den fil du väljer visas i förhandsgranskningsfönstret. Här kan du också hitta studenternas skannade dokument.

Hur du lägger till kommentarer/anteckningar i ett dokument 

I SpeedGrader kan du lägga till kommentarer/anteckningar direkt i dokumentet. Det finns flera alternativ att välja mellan. Överst från vänster till höger finner du alternativen.

Skärmdump Annoteringsmenyn för inlämnade dokument. Siffrorna 1 till 6 utsatta på olika knappar.
  1. Punktnotering: markera med en punkt i dokumentet och lägg till en kommentar.
  2. Markera notering: markera med överstrykningspenna ett ord eller en mening och lägg till en kommentar.
  3. Fritextsnotering: lägg till en kommentar var som helst i dokumentet.
  4. Genomstrykningsnotering: markera med genomstrykning i dokumentet och lägg till en kommentar.
  5. Frihandsnotering: lägg till en kommentar genom att själv skriva med muspekaren.
  6. Områdesnotering: markera ett specifikt område i dokumentet och lägg till en kommentar. 

Här nedan kan du se ett exempel på punkt 6 där ett område har markerats och en kommentar har lagts till.

Skärmdump Kommentar i SpeedGrader som rättar en formel. Kommentaren har en svarsknapp.

Hur du tilldelar ett betyg

För att tilldela ett betyg gå till Bedömning till höger i det vita fältet i SpeedGrader. Beroende på vilket bedömningsschema du har valt för uppgiften kan du tilldela ett betyg.

Exempel på fail (F) (0, 1, 2 eller 3 av 5) och pass (P) (4 eller 5 av 5):

Skärmdump 2 bedömningar i SpeedGrader, en 0 av 5 som ger betyg F, en annan 4 av 5 som ger betyg P.

Hur du kommenterar 

Öppna SpeedGrader från en uppgift, betygsatt diskussion eller ett quiz. Använd listan över studenter (se beskrivning här)  för att hitta en inlämning. 

Skärmdump Kommentarsruta för Uppgiften i SpeedGrader. Filer och videos kan bifogas.

I rutan Uppgiftskommentarer kan du skriva kommentarer till studenterna. Kommentarerna som studenterna gör syns också i denna sektionen. 

För att lägga till en kommentar i uppgiften, skriv din text i textrutan Lägg till en kommentar. För att utöka storleken på kommentarsfältet klicka på och dra i hörnet av textrutan.

När du är klar med rättningen

När du har rättat klart kan du välja att visa såväl betyg som anteckningar och kommentarer för studenterna. Detta görs i SpeedGrader genom att klicka på symbolen som ser ut som ett överstruket öga i det övre högra hörnet. Välj “Publicera omdömen” ("Post grades" på engelska).

Skärmdump SpeedGrader med en meny under det överstrukna ögat. Post grades är markerat i menyn.

Därefter väljer du “Alla” ("Everyone" på engelska) och klickar på “Publicera” ("Post" på engelska). Nu syns betyg och kommentarer för studenterna.

Skärmdump Val för Publicera omdömen och antal gömda betyg. Val Everyone (svenska: Alla) är markerat.