Viktig information om Canvas vid kursstart

Här följer information om Canvas som är bra för dig som lärare att känna till då det gäller kursstart.

Så här skapas kursrum i Canvas

 • För varje kurstillfälle som finns i Kopps  skapas ett kursrum i Canvas. Detta sker inom ett dygn från att kurstillfället har godkänts i Kopps.

 • Hittar du inte ett kursrum så kontaktar du din lokala Kopps-administratör för att kontrollera att kursen är godkänd i Kopps.

 • Är det flera kurser eller kurstilltillfällen som skall ha tillgång till samma kursrum i Canvas så kontaktar du it-support@kth.se  som kan slå ihop flera kursrum till ett i Canvas.

 • Kursrum kan skapas manuellt av behörig Canvas-administratör. Varje skola har tre underkonton i Canvas: 1. importerade kurser (från Kopps), 2. manuellt skapade kurser samt 3. sandboxkurser. Inga nya kurser ska läggas i underkonto för importerade kurser, utan där ska endast Kopps-kurser finnas. I underkontot för manuella kurser ska man lägga kursrum som ska användas men inte finns i Kopps. I underkontot för sandboxskurser ska man lägga testkurser där lärare exempelvis kan skapa material utan insyn från studenterna.

Så här läggs lärare, kursansvarig och examinator till i Canvas

 • Lärare, kursansvarig och examinator för en kurs anges i Kopps och användaren får då automatiskt tillgång till lärarrättigheter för kursrummet i Canvas. Hittar du inte ett förväntat kursrum så kontaktar du din lokala Kopps-administratör för att kontrollera att du är inlagd i kursen.

Så här läggs lärarassistenter/TA till i Canvas

 • Om du är registrerad lärare/kursansvarig/examinator i Kopps kan du lägga till lärarassistent/TA i din egen kurs genom gruppeditorn: Gruppeditor för anställda . Det går också att registreras via en Kopps-administratör på din skola.

Så här läggs studenter till automatiskt i Canvas

 • För att studenter skall få tillgång till kursrummet måste du som är lärare publicera kursen (i Canvas) och därigenom göra den tillgänglig för dem.

 • Studenter som är antagna på en kurs i kommande period i Ladok läggs till dagligen som studenter i kursrummet i Canvas.

 • I de flesta fall när en student blir registrerad på en kurs så läggs den till som student inom 15 minuter, men i perioder av hård belastning kan det ta upp till några timmar.

 • En person som både är antagen och kursregistrerad kommer under några dagar i samband med registreringsperioden stå som både "antagen inte registrerad" och "student" i deltagarlistor i Canvas ("student" betyder i sammanhanget att hen är registrerad på kursen i Ladok)

 • Cirka två dagar innan kursregistreringen stängs tas de studenter bort som bara är antagna men som ej registrerat sig. Detta för att aktiva studenter som har glömt registrera sig skall ha tid att göra det själva via webbregistreringen.

 • Omregistrerade studenter läggs in på kurser på samma sätt som registrerade studenter och får tillgång till kursrummet direkt, om inte studenten är omregistrerad på ett sk OM-tillfälle i Ladok. OM-tillfällen är kurstillfällen som inte existerar i Kopps och har därför inget kursrum i Canvas. Studenten behöver då läggas till manuellt, se information nedan. OM-tillfällen skapas om studenten ska omregistreras på en tidigare version av kursen eller på en termin utan aktivt kurstillfälle, exempelvis om kursen senast gick på höstterminen men studenten omregistreras på vårterminen.

 • Aktuella datum för kursregistering finns här: Kursregistrering .

Så här läggs studenter till manuellt i Canvas

 • Studenter som ska antas eller registreras i Ladok ska inte läggas till manuellt, men i de fall där studenterna inte ska hanteras i Ladok kan de läggas till manuellt. Exempel på studenter som måste läggas till manuellt är studenter som registreras på OM-tillfällen eller doktorander som går kurser som inte följer 2007 års studieordning. Detta kan antingen göras av en lokal administratör med rättigheter i Canvas eller av KTH:s IT-support. En förfrågan behöver dock göras av en kursadministratör eller studierektor och inte av kursens lärare.

Så här läggs doktorander till i Canvas

 • För doktorandkurser som följer 2007 års studieordning kommer doktoranderna att få tillgång till kursrummen på samma sätt som övriga studenter, genom antagning och registrering. Kursrum kommer också att skapas upp automatiskt via Kopps. I doktorandkurser som följer tidigare studieordningar behöver kursrum skapas manuellt. Studenter och lärare behöver också läggas till manuellt.
 • För doktorander som ska läsa en kurs på en annan nivå så ska denna rutin följas: Handlägga studier på annan nivå . Ett nytt kurstillfälle kommer skapas i Kopps och då skapas ett nytt kursrum i Canvas, vilket sen kan slås ihop med kursrummet på annan nivå.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-26