Till innehåll på sidan

Plagiat och URKUND

URKUND går att använda både som ett integrerat verktyg i Canvas och utanför Canvas som en fristående webbtjänst. Det är lärarens/handledarens ansvar att göra kontrollerna. Studenterna har inte tillgång till URKUND:s plagiatkontroll.

Inspiration

Peter Witasp
Peter Witasp, URKUND

URKUND via Canvas

Plagieringskontroll via URKUND ska användas av lärare och examinatorer. Det primära sättet att använda URKUND på är via Canvas, KTH:s lärplattform. Läs mer om URKUND i Canvas (extern sida på engelska, Canvas@KTH) .

Viktigt: Enbart dokument som har producerats sedan KTH har haft URKUND (2017 och framåt) får granskas. Notera att dokumenten måste vara relevanta för kursen eller utbildningen.

Använda URKUND utanför Canvas

Du kan också använda URKUND:s fristående webbtjänst. Du som har en lärar- eller examinatorsroll i Kopps loggar in i URKUND direkt med ditt KTH-konto. Gå till URKUND:s startsida www.urkund.com , klicka på ”Login” och välj sedan “Kungliga Tekniska Högskolan" i listan över lärosäten. Direktlänk till URKUND:s inloggningssida (extern sida) .

Misstanke om plagiering/fusk?

Om du upptäcker en misstänkt plagiering (textmatchning) i en uppgift som har granskats av URKUND behöver du göra en bedömning om det kan röra sig om vilseledande vid examination. Till din hjälp i plagieringsärenden och liknande disciplinära förseelser finns en utsedd kontaktperson på respektive skola.
Lista på kontaktpersoner och mer information om anmälan av disciplinärende .

Plagiat är att

  • kopiera text, bilder eller diagram från någon annans arbete utan att ange källan
  • omformulera innehållet i någon annans arbete utan att ange källan
  • översätta ord för ord från ett annat språk utan att tydligt ange att det är en översättning av någon annans text
  • byta ut några ord mot synonymer, även om källan anges.

Att tänka på för att undvika plagiering

Citat 

Citat är en exakt återgivning av en annan författares text, som har kopierats ord för ord. När du använder citat måste du ange källan.

Parafras

En omskrivning av en annan författares text genom att omformulera innehållet. Liksom citat måste parafraserat material följas av källangivelse i den löpande texten och i referenserna.

Sammanfattning

Innebär att du uttrycker huvudtanken i en eller flera texter av andra författares med egna ord. Även när du sammanfattar innehållet i en annan författares text måste du ange källan.

Upphovsrätt

När du använder media som innehåller andra personers arbete och tankar (film, bilder, text, filmklipp osv.) måste du ange fullständig källa. Det kan du göra genom att skriva ut källan på objektet eller i eftertexten till presentationen.

Kontakt

Behöver du hjälp med URKUND? Har du frågor om hur du som lärare kan använda plagieringsverktyget i din kurs? Kontakta e-learning@kth.se .