Salsundervisning med webbmöte eller livestream

När campus öppnar hösten 2020 kommer det att finnas lärare och studenter,där några är på Campus och andra finns på distans. Läraren undervisar då i sal och det kommer att finnas studenter både i sal och på distans. Nedan följer rekommendationer kring hur det kan genomföras i KTH:s undervisningslokaler.

Nedanstående guider och rekommendationer behandlar både det tekniska och pedagogiska perspektivet - det vill säga utrustning, rekommenderade inställningar och hur man skapar ett bra undervisningsklimat i denna situation. Dessa guider och rekommendationer visar hur det kan ske i utrustade salar, men även hur man kan göra i salar utan extra utrustning.

Följande rekommendationer ska kunna användas av alla lärare enskilt utan att AV-personal finns på plats när Campus gradvis öppnar igen.

Allmänna råd vid planering av salsundervisning med webbmöte

 • Ta hänsyn till folkhälsomyndighetens och KTH:s rekommendationer, samt hur sittplatser i grundutbildningslokalerna är uppmärkta gällande avstånd.
 • Försök att i möjligaste mån använda en undervisningsform, dvs. antingen på distans eller i sal, då det alltid är lättare att ha fokus på en kanal istället för två.
 • Om du gör en kombinerad undervisning så är det att föredra om du kan ha med dig någon som kan assistera och moderera dem studenter som sitter på distans. Då kan du själv som lärare fokusera på dem som är på plats.
 • Undvik att ha studenter utspridda på flera salar då det blir tekniskt svårhanterligt.
 • Det tar en stund att sätta upp tekniken så se till att vara på plats i god tid.
 • Se till att ha en dator med en webbkamera. En extern ger oftast bättre bild.
 • Använd en bra mikrofon, gärna s.k. konferensmikrofon, t.ex. ”Jabra speak 710”.
  Beställ i god tid!
 • Sätt av frågestunder under lektionerna.
 • Repetera frågan så att även de på distans hör.
 • Även studenter på plats bör vara uppkopplade på Zoom för möjlighet chat, polls och andra funktioner.
 • Se till att alla studenter i salen har sina mikrofoner och högtalare avstängda för att undvika rundgång.

Allmänna råd gällande olika typer av undervisningsaktiviteter

Föreläsningar/lektioner/seminarier

Om möjligt, planera att ha de stora sals-föreläsningarna på distans. Lektioner och seminarier kan hållas på plats med några i sal och några på distans. Antalet studenter i salar kommer vara baserat på tentaplacering.

Grupparbete

Studenterna bör själva ta ansvar för hur de organiserar sig kring grupparbeten. Läraren skapar ett grupprum i Canvas och Zoom kan användas för möte och chatt.

Laborationer på distans och i salar

Ta kontakt med din skola för mer specifika instruktioner.

Datorsalar

Använd markerade platser för undervisning på plats. De andra datorerna används av studenter för distansarbete med RDP-uppkoppling. Här hittar du information om tillfällig fjärråtkomst till datorsalar under Covid-19 .

KTH:s undervisningslokaler

Övningssalar utrustade endast med projektor

Skärmdelning i Zoom

Beroende på hur du lägger upp ditt seminarium kan även de studenterna som är på plats i salen vara med i Zoommötet, till exempel för att alla ska kunna ställa frågor och se svaren i chatten, använda funktionen Polls för mini-enkäter för snabba avstämningar och för att enkelt kunna dela in studenterna i smågrupper via breakout rooms. Använd inte breakout rooms för de studenter som befinner sig i sal för att undvika rundgång.

 • Schemalägg eller starta upp ett Zoommöte som du bjuder in alla studenter till.
 • Under förberedelse av Zoommöte - ställ in så att deltagarnas mikrofoner är avstängda, annars uppstår rundgång. På den här sidan kan du läsa mer om andra viktiga Zoominställningar .
 • Koppla upp din dator mot projektorn i salen.
 • För att dela din skärm - klicka på “Share screen” längst ner i menyraden i Zoom och välj vilket fönster, Power Point-presentation alternativt hela skärmen som ska visas.
 • För optimal ljudupptagning rekommenderas en bra konferens-mikrofon ex. ”Jabra SPEAK 710”. Alternativet är ett trådlöst headset som, Jabra BIZ 2400 II USB Mono BT.
 • Om du vill att studenter i salen ska höra - Välj i Zoom under Speaker -> Högtalare
 • Om du använder salens högtalare kommer du behöva justera dina hörlurar (headset) så de inte täcker dina öron.
 • För att skapa ett mer interaktivt seminarium genom att till exempel ställa frågor som studenterna kan besvara via sina enheter, använd till exempel funktionen Polls för mini-enkäter i Zoom eller det lite mer avancerade digitala responssystemet Mentimeter. På den här sidan kan du läsa mer om hur Polls fungerar .
 • På den här sidan kan du läsa mer om rekommendationer och tips för webbmöten  som även kan appliceras i sammanhanget med kombinerad salsundervisning och webbmöte i Zoom.

Skärmdelning i Zoom när whiteboard eller svarta tavlan i salen måste användas

Vissa kurser/undervisning kräver att skrivtavlan används. Lokalerna har olika förutsättningar och här är en övergripande teknisk rekommendation.

 • Om du ska filma skrivtavlan, då kommer du at behöva en extra kamera. Du kan nämligen ansluta flera kameror till Zoom, webkameror smartphones etc. Dela en andra kamera via share och fliken advanced.
 • För bra bild rekommenderas en bra webkamera som ex. Konftel Cam20, Cam50 eller Logitech Brio.
 • Det är viktigt att hitta ett lämpligt sätt att fästa webbkameran. Ett kamerastativ rekommenderas så du kan justera kamerans position.
 • Ljudet är viktigt för Zoomdeltagarna och vi rekommenderar Jabra SPEAK 710 eller Jabra BIZ 2400 II USB Mono BT eller liknande.

Hörsalar utrustade med dokumentkamera

Hörsalar förberedda för Zoom

 • En del hörsalar har förberetts för att kunna genomföra kombinerad undervisning med Zoom.
 • En förändring i undervisningen blir då att skrivande sker vid bordet (med papper och penna under dokumentkameran), istället för att skriva på skrivtavlan.
 • Dokumentkameran delas sedan i Zoom. Se till att “Mirror my video” i videoinställningarna inte är ibockad.
 • Datorn kopplas in som vanligt med HDMI till projektor, men kompletteras nu även med en orange USB-kabel, (USB-A)där det finns ljud från mikrofoner och bild från dokumentkameran.
 • En enkel instruktion kommer att finnas i de aktuella salarna ang. hur du väljer rätt ljud- och bildkälla i Zoom.
 • De aktuella salarna är: E1, E2, E3, D1, D2, D3, D31, V1 V2 V3, H1, K1, K2, L1, flera salar kan tillkomma. Texten uppdateras kontinuerligt.

I salar med fast-installerat konferenssystem

Det går att göra kombinerad undervisning i salar med avancerat (fast installerat) konferenssystem, men detta kräver oftast aktivt AV-stöd (support på plats).

I fall av detta behov uppstår kontakta KTH IT-Support ( it-support@kth.se , tel: 08-790 6600).

De aktuella salarna med konferenssystem är: Q1, F1, F3, U1, U61

Mentimeter – digitalt responsverktyg

Mentimeter är ett webbaserat verktyg för att skapa interaktiva presentationer där deltagarna via en automatiskt genererad kod kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Det är ett webbaserat presentationsverktyg med ett inbyggt digitalt responssystem som kan användas för att ställa frågor till deltagarna eller låta dem skriva kommentarer. Du kan välja på flervalsfrågor, öppna svar, frågor med bildalternativ, skapa ordmoln med mera. På den här sidan kan du läsa mer om hur Mentimeter fungerar .

Om du startar igång en Mentimeter-omröstning och delar din skärm i Zoom samtidigt som du har datorn uppkopplad mot projektorn kan både studenter på plats och på distans se koden och delta i omröstningen.

KTHs avtal med Mentimeter gäller alla studenter och anställda och löper från och med 2020-04-01 till 2023-03-31.

Mentimeter akademiska licens får användas för ändamål som är direkt relaterade till lärande, undervisning, utbildning, forskning eller utveckling. (Den akademiska licensen av Mentimeter får inte användas för kommersiella eller andra vinstintressen.)

Licenskostnaden interndebiteras enligt debiteringsmodell 4 .

För att använda Mentimeter besök sidan för KTH Programvarunedladdning

Frågor och support

Kontakta e-learning@kth.se  eller it-support@kth.se

Håll utkik efter kommande Lunch n Learn i augusti.

Här finns ytterligare information kring rekommendationer för digital utbildning vid KTH:

Konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0410 för utbildning på KTH under HT20

Rekommendationer, kurstyper och begrepp för digital utbildning på KTH

Flipped classroom

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-30