Till innehåll på sidan

För dig som är kursassistent

För att känna dig trygg i din roll som studentanställd och assistent vid KTH kan du behöva kunskap om E-lärande och pedagogik. Du kan få stöd från E-lärande när det kommer till pedagogik och digitala verktyg. På dessa sidor finns samlad information och länkar du kan behöva.

Pedagogik och IT

Denna information är till för dig som studentanställd på KTH, eftersom du kan ha andra behov av e-lärandestöd än lärare och kursadministratörer. Informationen är uppdelade på två sidor: systemstöd och pedagogiskt upplägg. Sidan för systemstöd innehåller länkar till information om verktyg du som assistent kan använda samt generell teknisk support. Sidan för pedagogiskt upplägg går igenom grundläggande pedagogiska tips du kan använda på dina övningar. 

Systemstöd för studentanställda

Här listas de systemstöd som KTH erbjuder studentanställda för att planera och bedriva undervisning, som kan vara relevant för dig som är labb- eller övningsassistent. Länklistan delas in i teknisk support, länkar om Canvas funktioner samt länkar om vilka verktyg du kan använda för interaktivitet. Systemen som erbjuds vidareutvecklas och ges support på via gemensamma medel.

Läs mer om Systemstöd för dig som är studentanställd .

Pedagogiskt upplägg

Här hittar du som är kursassistent information om hur du kan arbeta på ett pedagogiskt sätt när du håller i laboratorier och övningar. Du hittar konkreta förslag på hur du kan göra för att ge hjälp, hålla tid, ställa motfrågor till studenter samt öka studenternas interaktion. Delar av sidan är baserad på kursen “Introkurs för datalogiassistenter på EECS”.

Läs mer om Pedagogiska tips för kursassistenter .

Kontakt och support för e-lärande 

Som anställd på KTH kan du få stöd från e-lärande när det kommer till digitala verktyg och pedagogik. Du kan läsa mer om olika sätt e-lärande kan hjälpa dig på sidan om Kontakta E-lärande på KTH

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-19
Systemstöd för dig som är studentanställd
Pedagogiska tips för kursassistenter