Till innehåll på sidan

Beställa workshop av E-lärande

Denna sida innehåller de färdigutvecklade workshoppar som vi på E-lärande tidigare hållit på begäran, och som nu går att boka av all undervisande och kursadministrativ personal. De utvecklade workshopparna kan varieras efter behov. Du som beställare kan även boka in en helt ny workshop om behov finns.

Så här beställer du workshop

E-lärande har utvecklat ett flertal workshoppar som finns tillgängliga att boka, med det enda kravet att du som bokar workshop undervisar eller arbetar administrativt med kurser på KTH. Du kan även beställa en ny workshop eller beställa en variant av de workshoppar vi erbjuder. För att beställa:

  1. Läs igenom de färdigutvecklade workshopparna och bestäm vilken du vill beställa.
  2. Skicka ett mejl till e-learning@kth.se  med följande information:
    • Förslag på datum och tid för workshoppen, minst tre veckor framåt i tiden.
    • Namn på workshop. Vill du beställa en ny workshop (eller en variant) bör du även inkludera förslag på lärandemål och målgrupp.
    • Antal deltagare (ungefärligt). Vi uppskattar en deltagarlista, om möjligt.
    • En uppskattning av deltagarnas kunskap om området. Är du osäker, säg till så kan vi skicka ut ett formulär om detta till deltagarna.

Färdigutvecklade workshoppar

Varje workshop förklaras på underliggande sidor, inkluderat vad de innehåller, vad de har för lärandemål samt det som deltagarna måste förbereda innan de ansluter.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-27
Bedömning i Canvas (180 min)
Finn fem fel - felsök examinationsmaterial i Canvas (120 min)
Intro av Canvas - kursrum och uppgifter (120 min)
Kalender och grupper i Canvas (60 min)