Till innehåll på sidan

Zoom- och hybridundervisning

Dessa sidor samlar tips och information om hur du som lärare kan använda Zoom för olika typer av utbildningsaktiviteter och situationer. Antingen där alla studenter deltar digitalt på distans eller för den synkrona hybridsituationen, när vissa studenter deltar på distans och andra fysiskt i sal.

Utbildningsaktiviteter med Zoom

Zoom kan användas för olika utbildningsaktiviteter, allt från helt digitala föresläsningar till olika examinationsupplägg.

Utbildningsaktiviteter med Zoom

Hybridundervisning

Vid hybridundervisning har läraren studenter som deltar

IT-SUPPORT

Teknik i salar för Zoom- och hybrid

Se information om vilka undervisningssalar du kan använda för hybridundervisning, samt instruktioner för hur du använder utrustningen i dessa salar.

Zoom- och hybridsalar på KTH

Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

Under höstterminen 2021 kommer det finnas möjlighet att pröva tekniken i undervisningssalarna.

Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

 samtidigt både digitalt på distans och fysiskt i sal. Läs om pandemirelaterade såväl som tekniska och pedagogiska råd för hybridsituationen.

Hybridundervisning - Salsundervisning med Zoom

Interaktiv undervisning

Med till exempel breakoutrum och undersökningar (polls) kan du som lärare göra undervisningstillfället mer interaktivt för studenterna.

Skapa interaktivitet i undervisningen – metoder och verktyg

Webbinarier

Se webbinarier och få tips bl.a. om hur du modererar i Zoom eller använder Zoom i undervisningen.

Webbinarier

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-31