Till innehåll på sidan

Hybridundervisning - Salsundervisning med Zoom

Vad kan jag som lärare tänka på när jag undervisar studenter som deltar både på distans och fysiskt i sal? Här får du tips och rekommendationer kring hur detta kan genomföras i KTH:s undervisningslokaler.

Nedanstående guider och rekommendationer behandlar främst det pedagogiska perspektivet på hur man kan skapa ett bra undervisningsklimat i denna situation.

Vill du läsa mer om tekniska aspekter så som utrustning och rekommenderade inställningar samt vilka de aktuella salarna är, kan du besöka IT:s sidor om Zoom- och hybridsalar på KTH .

Allmänna råd vid planering av hybridundervisning

För höstterminen 2021 gäller följande råd. Undervisning och examination som kan gynna studenters lärande och möjlighet att nå kursens lärandemål lika väl av att genomföras digitalt, fortsätter att genomföras digitalt. Resterande undervisning och examination genomförs på campus.

Se till att undvika trängsel. En tredjedel av alla sittplatser per hörsal kommer kunna nyttjas, i övningssalarna gäller tentamenssittning. För praktisk och laborativ verksamhet finns riktlinjer sedan tidigare i scenarioplaneringen. Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen om max 50 personer per sal. Håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens och KTH:s rekommendationer, samt aktuellt rektorsbeslut.

Läs mer om Olika undervisningsscenarier under HT 2021 .

Hybrid x3

Få inspiration och tips på hur du kan arbeta med hybridinslag i din kurs! Här är tre Lunch 'n' Learn-webbinarier som tar upp temat:

 1. "Digitala möten och aktivt studentengagemang" .
  Stefan Stenbom, forskare och lärare inom digitalt lärande på KTH, presenterar principer och riktlinjer för att kunna skapa och upprätthålla digitala möten som kännetecknas av aktivt lärande (från 28/4, 2021).
 2. "Hur kan mina studenter bli aktiva medskapare istället för passiv publik?"  
  KTH:s pedagogiska utvecklare (E-lärande) går igenom verktyg och metoder som du som lärare kan använda för att skapa en mer interaktiv lärandemiljö (från 20/10, 2021).
 3. "Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning" .
  Hybrid är både roligt och krävande. Paneldiskussion där lärare och personal från KTH samtalar om tekniska och pedagogiska aspekter av hybridundervisning (från 3/11, 2021).

Råd om teknik

IT-SUPPORT

Teknik i salar för Zoom- och hybrid

Se information om vilka undervisningssalar du kan använda för hybridundervisning, samt instruktioner för hur du använder utrustningen i dessa salar.

Zoom- och hybridsalar på KTH

Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

Under höstterminen 2021 kommer det finnas möjlighet att pröva tekniken i undervisningssalarna.

Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

 • Undvik rundgång. Salsstudenter bör ha sina mikrofoner och högtalare avstängda.
 • Säkerställ att ljudet fungerar väl och att studenterna hör dig.
 • Kom i god tid, så du har möjlighet att testa att allting fungerar innan lektionen.
 • Vid tekniska problem under lektionen, aktivera studenterna med uppgifter medan du löser problemet.

Pedagogiska råd

 • Ge samma förutsättningar till sals- och distansstudenter.
 • Repetera samtliga frågor för tydlighet.
 • Arbetet främjas av att någon assisterar och modererar distansstudenterna.
 • Sätt av frågestunder under lektionerna för mer engagemang.
 • Även salsstudenter bör vara uppkopplade på Zoom för möjlighet till chat, polls och andra funktioner.
 • Var medveten om kamerans placering, lämna inte bild när du undervisar.
 • Lär dig hur tekniken fungerar innan du ska undervisa.
 • Reflektera kring hur tekniken påverkar undervisningens pedagogiska upplägg.

Bestämmelser

Läs på om Zoom och GDPR innan dina föreläsningar .

Allmänna råd om olika typer av undervisningsaktiviteter

Föreläsningar/lektioner/seminarier

Om möjligt, planera att ha de stora salsföreläsningarna på distans. Lektioner och seminarier kan hållas på plats med några i sal och några på distans. En tredjedel av alla sittplatser per hörsal kommer kunna nyttjas, i övningssalarna gäller tentamenssittning. 

Grupparbete

Studenterna bör själva ta ansvar för hur de organiserar sig kring grupparbeten. Läraren skapar ett grupprum i Canvas och Zoom kan användas för möte och chatt.

Laborationer på distans och i salar

Ta kontakt med din skola för mer specifika instruktioner.

Datorsalar

Använd markerade platser för undervisning på plats. De andra datorerna används av studenter för distansarbete med RDP-uppkoppling. Här hittar du information om tillfällig fjärråtkomst till datorsalar under Covid-19 .

Tekniskt stöd i KTH:s undervisningslokaler

Här hittar du information om vilka salar du kan använda för hybridundervisning samt instruktioner till hur du ska använda utrustningen i dessa lokaler.

 Läs mer om Teknik i föreläsningssalar (när alla deltar fysiskt)

Läs mer om Zoom- och hybridsalar på KTH

Läs mer om Datorsalar i undervisningen

Läs mer om Inspelning i sal

Läs mer om Fasta konferenssystem

Interaktiv undervisning

Med breakoutrum, undersökningar (polls) och det digitala responssystemet mentimeter kan du som lärare göra undervisningstillfället mer interaktivt för studenterna.

Läs mer om Skapa interaktivitet i undervisningen – metoder och verktyg

Läs mer om Polls

Läs mer om Mentimeter

Läs mer om Tips för webbmöten

Mer läsning

Rekommendationer, kurstyper och begrepp för digital utbildning på KTH

Flipped classroom

Information till anställda med anledning av coronaviruset

Undervisning, examination och utlandsstudier på studentwebben höstterminen 2021

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (det kan hända att svar inte kan ges samma dag).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-23