Till innehåll på sidan

Skärmdelning i Zoom vid hybridundervisning

Beroende på hur du planerar din hybridföreläsning kan även de studenter som är på plats i salen vara med i Zoommötet. Då får studenterna möjlighet att ställa frågor och se svaren i chatten. Funktionen Polls kan användas för mini-enkäter och snabba avstämningar. Läraren kan även enkelt dela in studenterna i smågrupper via breakoutrum.

IT-SUPPORT

Teknik i salar för Zoom- och hybrid

Se information om vilka undervisningssalar du kan använda för hybridundervisning, samt instruktioner för hur du använder utrustningen i dessa salar.

Zoom- och hybridsalar på KTH

Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

Under höstterminen 2021 kommer det finnas möjlighet att pröva tekniken i undervisningssalarna.

Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

Förbered Zoom och salen

 • Schemalägg eller starta upp ett Zoommöte som du bjuder in alla studenter till.
 • När du förbereder Zoommötet, se till att deltagarnas mikrofoner är avstängda annars uppstår rundgång.
 • Undvik att använda breakoutrum för de studenter som befinner sig i sal, för att minska risk för rundgång.
 • Koppla upp din dator mot projektorn i salen.
 • För att dela din skärm - klicka på “Share Screen” längst ner i menyraden i Zoom och välj vilket fönster som ska visas.
 • Säkerställ att det finns mikrofoner i salen annars behöver du själv ta med en mikrofon.
 • Om du vill att salsstudenterna hör dig i högtalarsystemet - aktivera högtalarfunktionen i Zoom.
Microphone mounted on ceiling in room for hybrid teaching.
Some rooms are equipped with roof-mounted microphones that pick up audio from the entire room.

Läs mer om Viktiga Zoom-inställningar .

Läs mer om .

Läs mer om utrustning i salar genom att söka på lokal i TimeEdit .

Skärmdelning i Zoom med whiteboard eller svart tavla

Vissa kurser kräver att skrivtavlan används. Lokalerna har olika förutsättningar. Här följer övergripande tekniska rekommendationer.  

 • Vissa salar är utrustade med videokameror som kan filma tavlan. I salar utan videokamera behöver du själv ta med en egen videokamera för att filma tavlan.
 • Du kan ansluta fler videokameror till Zoom t ex webbkameror.
 • Under avancerade funktioner i Zoom kan du dela ytterligare videokamera.
 • För bra bild rekommenderas en bra extern webbkamera.
 • Det rekommenderas att du fäster kameran på ett stativ.

Tips vid filmning av whiteboard/svarta tavlan

 • Kameran bör vara riktad rakt mot tavlan.
 • Undvik ljusreflektioner i tavlan – ställ in belysningen korrekt för bra återgivning.
 • Kontrollera att hela tavlan syns i kamerans bildfång, så allt du skriver syns.
 • Ta ett steg åt sidan när du skrivit klart, så att kameran visar allt du skrivit.
 • Använd tavlorna på en salshalva – de som visas rakt framför kameran.
 • Om du använder höj- och sänkbara tavlor, se till att de hamnar i samma position framför kameran.
 • Använd pennor med bra svärta och skriv stort och tydligt.
 • Ta gärna ett foto på varje skriven tavla och skicka till studenterna efteråt.
 • Om du använder en fast placerad mikrofon, behöver du flytta den närmre tavlan så du hörs bra när du använder tavlan.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-02