Till innehåll på sidan

Breakoutrum

"Breakout rooms" är en funktion som kan användas vid sidan av det huvudsakliga Zoom-mötet. Du som lärare kan dela upp studenterna i mindre grupper om de ska diskutera ett specifikt ämne eller interagera i andra aktiviteter eller projekt. Det är möjligt att skapa upp till 50 st breakout rooms samtidigt.

Video: Webbinarium "Zoom i undervisningen"

Starta video på 24:12:00 för att nå delen där "breakout rooms" förklaras. Filmen är på engelska. Från Lunch 'n' Learn 2020-03-24.

Komma igång med att skapa breakoutrum

Följ dessa steg

 1. Logga in på ditt Zoom-konto på Zoom's hemsida.
 2. Gå till Settings.
  Skärmdump Zoom's hemsida. Settings i menyn är markerad.
 3. Scrolla ner till Avanced settings och se till att Breakout room är aktiverat.
  Skärmdump Zoom's Settings med Breakout Rooms aktiverade och markerade.
 4. Nästa gång du håller ett Zoom-möte har du tillgång till Breakout rooms längst ned på panelen.
  Skärmdump Zoom-möte med Breakout Rooms-knappen markerad i bottenmenyn.
 5. När du delar din skärm hittar du Breakout room i menyn More.
  Skärmdump Zoom-mötes skärmdelning, "more" menyn öppnad längst upp på skärmen.
 6. Klicka för att börja använda Breakout rooms. Den visar deltagarna, hur många rum du vill skapa och låter dig välja att automatiskt eller manuellt skapa rummen. Klicka på Create Rooms för att börja.
  Skärmdump Zoom-möte med Breakout Room pop-up fönster. "Create rooms" knappen är markerad.
 7. Flytta markören över ett Breakout room för att byta namn på eller radera rummet. Klicka på Assign för att manuellt lägga till studenter. Klicka på deras namn och välj Assign igen. Upprepa den här proceduren för varje breakout room.
  Skärmdump Breakout Rooms administration pop-up.
 8. Klicka på Open All Rooms.
 9. Dina studenter omdirigeras nu till Breakout rooms. Som Host (värd) eller co-host kan du gå med i ett Breakout room åt gången, sända ett meddelande till alla och tilldela ett annat rum för en specifik student. När det kvarstår en minut kommer deltagarna att informeras och frågas om de vill återvända till huvudsessionen.
 10. Som Host kan du öppna alla rum igen efter att de har stängts, vilket är användbart om du till exempel har en mycket lång föreläsning.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-24